Location Control in Air Vehicles Using Pneumatic Artificial Muscles and Investigation of the Thermal Changes and Positioning Accuracy


Soylak M., Bakır M.

3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC'20), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 June 2020, pp.39-42

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-42
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Currently, mechanical and hydraulic systems are used for positioning control surfaces in aircraft. In addition to the advantages provided by these systems, there are some important disadvantages. The multi-component

structures and high weights of existing systems used in aircraft are their main disadvantages. In order to

eliminate these disadvantages, this study examined the possibility of using pneumatic artificial muscle (PAM). In experimental practice, it was combined with 2 PAM sprockets to produce joint motion. An angular motion is

obtained in this way, which is used for positioning in the aircraft spoiler. Compared to existing systems, the

created system has been lighter and simpler than all systems. The system has been experimentally examined in terms of temperature increase during the operation and the changes in the positioning accuracy associated with it..

Hava taşıtlarında mevcut durumda kontrol yüzeylerinin konumlandırılmasında mekanik ve hidrolik sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin sağladığı avantajların yanı sıra önemli bazı dezavantajları bulunmaktadır. Hava araçlarına kullanılan mevcut sistemlerin çok komponentli yapıları ve yüksek ağırlıkları başlıca dezavantajlarındandır. Bu dezavantajların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bu çalışmada pnömatik yapay kas (PYK) kullanım imkanı incelenmiştir. Deneysel uygulamada 2 adet PYK zincir dişli mekanizması ile ortak hareket üretecek şekilde bir araya getirilmiştir. Bu şekilde bir açısal hareket elde edilmiş olup, bu açısal hareket hava aracı spoylerinde konumlandırma için kullanılmıştır. Oluşturulan sistem mevcut sistemlerle karşılaştırıldığında tüm sistemlerden daha hafif ve basit yapılı olmuştur. Sistem çalışma esnasında oluşan sıcaklık artışı ve buna bağlı konumlandırma hassasiyetinde oluşan değişimler yönünden deneysel olarak incelenmiştir.