Üstbilişsel Okuma Stratejisi Eğitimi için 4MAT'a Uygun Bir İzlence Önerisi


Bahar M. A.

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Gülsün Leylâ Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, pp.237-256, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ankara Üniversitesi TÖMER
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.237-256
  • Editors: Gülsün Leylâ Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor

Abstract

The quality of metacognitive reading strategy training is closely related to the curriculum used by the teachers who will provide this training. However, there are many studies on metacognitive reading strategy education in the literature, the training of this strategy has not been examined as an independent subject. A holistic curriculum has not been established that accordance with the principles of strategy education and the characteristics of reading skill. Based on this deficiency, Bahar (2017) developed a metacognitive reading strategy training model based on 4MAT. It has been proved by the researcher that this training increases the level of using metacognitive reading strategy. In this study, it was aimed to introduce metacognitive reading education model which was developed by Bahar (2017). In line with this aim, the reasons for applying to the 4MAT and the dimensions of this teaching order and metacognitive reading strategy education are explained. Thereafter, a critical evaluation of the proposed model was made. In addition, various suggestions were expressed about this curriculum.

Üstbilişsel okuma stratejisi eğitiminin niteliği, bu eğitimi verecek öğretmenlerin nasıl bir yol izlediğiyle yakından ilişkilidir. Ancak alanyazında üstbilişsel okuma stratejisi eğitimiyle ilgili birçok araştırma bulunmasına karşın bu stratejinin eğitimi bağımsız bir konu olarak incelenmemiş, bu konuda strateji eğitimi ilkelerine ve okuma becerisinin özelliklerine uygun bütüncül bir izlence ortaya koyulmamıştır. Bu eksiklikten hareketle Bahar (2017) tarafından yapılan araştırmada 4MAT’a uygun üstbilişsel okuma stratejisi eğitimi izlencesi geliştirilmiş, bu izlenceyle yapılan eğitimin bireylerin üstbilişsel okuma stratejisi kullanma düzeylerini arttırdığı kanıtlanmıştır. Bu çalışmada, Bahar (2017) tarafından geliştirilen 4MAT’a uygun üstbilişsel okuma eğitimi izlencesini tanıtmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle 4MAT’a başvurma gerekçeleri açıklanmış, 4MAT ve üstbilişsel okuma stratejisi eğitiminin boyutları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ardından çalışmada önerilen modelle ilgili eleştirel bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca bu izlenceyle ilgili çeşitli öneriler dile getirilmiştir.