Türkiye’nin farklı yerlerinden toplanmış olan Kudret Narı (Momordica charantia)’larının bazı morfolojik ve pomolojik özellikleri


YETİŞİR H. , Karaca F.

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 04 May 2010, vol.1, no.1, pp.255-261

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.255-261

Abstract

This study was carried out to determine some morphological and phomological characteristics of Momordica caharantai L. collected from different provinces of Turkey (eight) and brought from India (eight) in spring of 2008. Seeds were sown in multiputs filled with Peat:Perlite (2:1) mixture in 18.04.2008 in an unheated greenhouse. Ten seedlings from each genotype were planted to open field and some morphological observation and phomological measurement were done. Width of male and female flowers, length of male and female flowers, leaf width, leaf length internodium, fruit weight, diameter and length  of fruit, flesh thickness, soluble solids of flesh  and placenta were determined. Significant differences were found between genotypes regarding all measured parameters. 

Bu çalışma, Türkiye’nin farklı illerinden toplanan, (sekiz adet) ve Hindistan’dan getirilen (sekiz adet) kudret narı (Momordica charantia L.) genotiplerinin bazı morfolojik ve pomolojik özelliklerini belirlemek amacıyla 2008 bahar yetiştirme periyodunda yürütülmüştür. Tohumlar 18/04/2008 tarihinde sera koşullarında viyollere ekilmiş ve fideler üretilmiştir. Her genotipten 10’ar bitki araziye dikilmiş ve dikimden itibaren bitkilerde bazı morfolojik gözlemler ve pomolojik ölçümler yapılmıştır. Erkek çiçek genişliği, erkek çiçek boyu, dişi çiçek genişliği, dişi çiçek boyu, yaprak genişliği, yaprak boyu, boğum uzunluğu, morfolojik özellikler olarak belirlenirken, pomolojik olarak ise meyve ağırlığı, meyve çapı, meyve boyu, meyve eti kalınlığı, meyve eti ve plesantada SÇKM (kırmızı) belirlenmiştir. Genotipler arasında ölçülen bütün parametreler yönünden önemli istatistiksel farklılıklar tespit edilmiştir.