Runik Türk Yazıtlarında ve Eski Uygur Metinlerinde Kadın Hiyerarşisi


TOKYÜREK H.

Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 25 - 28 September 2013, vol.61, no.1, pp.119-130

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 61
  • City: Adıyaman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-130