INNOVATIVE COURSES FOR ANIMATION EDUCATION


Creative Commons License

Çoruh L.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 4. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 2 - 03 May 2019, vol.0, no.0, pp.0-1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 0
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.0-1

Abstract

This study embarks upon the use of innovative technologies for animation education and the use of related technologies in the animation industry. The aim of this study is to discuss potential contributions of studies principally in science and engineering to the fields of art and design which can have a positive impact on animation production process, quality of the final product and animation education accordingly and their possible means of integration.

The data used in this study were obtained from sector interviews, questionnaires, transnational project meetings, literature review and analysis of current domestic and foreign curriculum within the scope of European Union Project entitled "Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education” with 2017-1-TR01-KA203-046117 project ID carried out on behalf of Erciyes University under the title of Erasmus+ Strategic Partnerships Projects in the field of Higher Education.

As a result of the study, a VR-based innovative courses for digital art, animation, modeling and virtual rig methods is proposed. In addition, a total of six courses are proposed and introduced on augmented reality, motion capture and surface geometry analysis and digitization of real-world objects in which methods such as photogrammetry, optical sensors, image processing are included.

            Keywords: Virtual Reality, Animation Education, Digital Art, Photogrammetry, Augmented Reality.

            Bu çalışma, animasyon eğitimi için yenilikçi teknolojilere dayalı ders önerileri ve ilgili teknolojilerin animasyon endüstrisindeki kullanımını konu almaktadır. Çalışmanın amacı animasyon üretim sürecine, sonuç ürün kalitesine ve bağlantılı olarak animasyon eğitimine olumlu yönde etki edebilecek özellikle fen ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmaların sanat ve tasarım alanlarına potansiyel katkılarını ve olası entegrasyon yollarını tartışmaktır.

Çalışmada kullanılan veriler, Erasmus+ Yüksek Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri başlığı altında Erciyes Üniversitesi adına yürütülmekte olan “Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarımı için İşbirliği” başlıklı ve 2017-1-TR01-KA203-046117 numaralı Avrupa Birliği Projesi kapsamında; sektör görüşmeleri, anket uygulaması, ulus ötesi proje toplantıları, literatür taraması ve mevcut yerli ve yabancı müfredat analizi sonucunda elde edilmiştir.

Çalışma sonucunda dijital sanat, animasyon, modelleme, sanal iskeletlendirme yöntemlerine yönelik VR tabanlı yenilikçi dersler önerilmiştir. Ayrıca fotogrametri, optik sensörler, görüntü işleme gibi yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı, artırılmış gerçeklik, hareket yakalama ve gerçek dünya nesnelerinin yüzey geometrisini analizi ve sayısallaştırması ile ilgili toplam altı ders önerilmiş ve tanıtılmıştır.

            Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Animasyon Eğitimi, Dijital Sanat, Fotogrametri, Artırılmış Gerçeklik, Dijital Dönüşüm.