An Architectural Project Competition in Anatolia: Vedat Dalokay and Central Bank of the Republic of Turkey Kayseri Branch, 1964-1968


Creative Commons License

Sönmez F.

Online Journal of Art and Design, vol.9, no.2, pp.38-55, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Online Journal of Art and Design
  • Page Numbers: pp.38-55

Abstract

Cumhuriyet döneminde mimari proje yarışmaları, sadece bir mimarlık hizmeti elde etmenin bir yolu olmayıp, aynı zamanda Anadolu kentlerinde modern mimarlık söyleminin ve üretiminin yaygınlaştırılmasında bir katalizör görevi üstlenmiştir. Mimari proje yarışmaları, Anadolu şehirlerinde Cumhuriyet’in modern mimari kimliğini oluşturma sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda 1960’larda mimarlık kültürünü ve düzeyini kamu yapıları öncelikli olarak artırmak isteyen devlet, Anadolu’nun birçok şehrinde mimari proje yarışmaları düzenlemiştir. Bu çalışma kapsamında, 1960’lı yıllarda açılan mimari proje yarışmalarının, Türkiye’deki modern mimarlık üretiminin Anadolu’da yaygınlaştırılmasında nasıl bir rol üstlendiği, Vedat Dalokay ve Orhan Dinç’in tasarladığı Merkez Bankası Kayseri Şube binası örneği çerçevesinde incelenecektir. Çalışmada 1964 yılında bir mimari proje yarışması sonucunda inşa edilen Bankanın modern mimari tasarım anlayışı ortaya konularak, Dalokay mimarlığının rasyonalist biçim dili üzerinden 1960’lar Anadolu coğrafyasındaki modern mimarlık ortamını da değerlendirmek mümkündür. Ayrıca Anadolu’daki 1960’lar mimari proje yarışma ortamının modern mimarlık üretimine ve kentteki yapılı çevrenin kalitesine katkısının ortaya konulması ve kentin ticari belleğinde önemli bir yeri olan Bankanın tescillenmesinin önerilmesi çalışmanın hedeflerini oluşturmaktadır. Buna göre, 1960’lar Türkiye mimarlık pratiğini temsil edebilecek üretimlerin kısıtlı sayıları ve bunların korunmaları konusundaki yetersizlikler gözönüne alındığında, Merkez Bankası Kayseri Şube binasının mimarlık nesnesi olarak incelenmesi ile, modern mimarlık anlayışının çözümlenmesine ve kaydına katkıda bulunacağı düşünülmüştür.