Osmanlı İmparatorluğunun Kapitalist Paternde Sanayileşmesinin Önündeki Engeller Üzerine Bir İnceleme


Dumrul C. , Dumrul Y.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.146-170, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.146-170

Özet

15. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu dünya genelinde hâkimiyet kurmuştur. Bununla birlikte, 18. Yüzyıldan itibaren İmparatorluk çöküş sürecine girmiş ve Avrupa ülkeleri dünyaya hâkimiyet kurmaya başlamıştır. Bu gelişmeler büyük ölçüde Sanayi Devrimi’ne bağlıdır ve Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ile rekabet edebilecek bir sanayileşme gerçekleştirememiştir. Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayileşme anlamında zayıf kalmasının nedenleri Doğu-Batı düzleminde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu ise, birçok sebebi olmakla birlikte, toplumsal ve politik faktörlerin sanayileşme açısından Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf kalmasında diğer faktörlere göre önemli olduğudur.