Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi


Çakmak B., Gökalp Z. , Demir N.

TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.119-129, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.119-129

Özet

Tarım gıda ihtiyacını karşılayan en önemli sektördür. Gıda ihtiyacının büyük bir bölümü sulu tarım alanlarından karşılanmaktadır. Bu açıdan sulama şebekelerinde,suyun etkin bir şekilde, diğer bir ifadeyle  gerekli zamanda gerekli miktarda kullanılması önem taşımaktadır. İhtiyaçtan fazla verilen su, ihtiyaçtan az verilen su kadar bitkiye zarar vermektedir. Bu amaçla sulama şebekelerinde su kullanımı değerlendirilmekte, sorunlar tespit edilmektedir. Bu!çalışmada ülkemizde sınıraşan havzalardaki sulama şebekelerinde su!kullanımını değerlendirmek için Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) tarafından  geliştirilen birim!alan ve suya karşılık elde edilen gelire ilişkin dört karşılaştırmalı performans göstergesi ile diğer su kullanım etkinliği göstergeleri birlikte kullanılmıştır. Proje alanı brüt üretim değeri (PABÜD), fiilen sulanan alan brüt üretim değeri (FSABÜD),saptırılan suya karşılık brüt üretim değeri (SSKBÜD), su kullanım etkinliği göstergelerinden toplam su temini oranı (STO), tarımsal etkinlik göstergelerinden sulama oranı (SO) hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.