Creative Commons License

Davutoğlu N. A. , Akgül B. , Yıldız E.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, no.1, pp.1041

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1041

Abstract

Günümüz dünyasında uluslararası ekonomik alanda ülkeler arasındaki ekonomik rekabetin gittikçe daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Rekabetin artması ile birlikte teknolojik yenilik ve buluşlarında arttığı gözlemlenmektedir. Teknolojideki gelişmelere dayalı olarak sanayilerin yapısında da büyük değişimlerin olduğu ve bu değişime bağlı olarak ülke sanayilerinin de dönüşümünün sağlanması gerektiği saptanmaktadır. Teknolojik gelişmeye bağlı yaşanan bu değişim ve dönüşüm süreci dördüncü sanayi devrimi ya da sanayi 4.0 olarak nitelendirilmektedir. Dördüncü sanayi dönemi yapılanmasının ya da Sanayi 4.0 yapılanmasının Siber-Fiziksel Sistem, Nesnelerin İnterneti ve Hizmetlerin İnterneti olmak üzere üç kavramın bileşkesinden oluştuğu söylenebilir. Sanayi 4.0; ürün geliştirimi, üretim süreci, üretim sonrası hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve birbirleriyle iletişimi, makineler ile ürünler arasında bilgi alışverişi, otonom kontrol ve optimizasyon, modüler yapılı fabrikalardaki fiziksel işlemleri kapsamaktadır. Sanayi 4.0sistematiği aynı zamandanesnelerin birbirleriyle iletişimimin yanı sıra insanlarla olan iletişimi de içermektedir.Bu çalışmanın amacı; ülkemizdeki işletmelerin yönetici ve çalışanları, üniversitelerin akademik personel ve öğrencileri, tüm kamu kurum-kuruluş yöneticileri ve çalışanlarında farkındalık yaratmaktır. Bu kapsamda Sanayi 4.0 kavramını tanıtarak, benimsenmesini sağlama, Sanayi 4.0 kavramını benimsemiş işletmeler aracılığı ile ülkemizin küresel pazar payının hızlı yükselişini sağlama, bununyanı sıraişletmelerinbüyük değişime zaman geçirmeden uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmektir. Bu kapsamda Sanayi 4.0 kavramınıikincil veriler çerçevesindeanaliz yaparak Türkiye’deki işletmelerin yeni teknolojik gelişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecinde farkındalık yaratılması ve fırsatın kaçırılmaması hedeflenmiştir.Bu nedenle bu çalışmada Sanayi 4.0 ile ilişkili temel kavramlar ele alınmakta, kapsamı belirlenmeye çalışılmakta ve işletme yönetimlerinde olası değişik yeniden yapılanma kurguları analiz edilmektedir Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Siber-Fiziksel Sistem, Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti