CORONAVIRUSES IN VETERINARY MEDICINE


Creative Commons License

Onmaz A. C., Ekinci G.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, vol.11, no.2, pp.115-125, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Coronaviruses (CoV) are a family of RNA (ribonucleic acid) viruses that can cause diseases in animals and humans. Some strains of CoV are zoonotic, but many strains are not zoonotic. In animals and humans, CoV cause upper and lower respiratory tract diseases, gastroenteritis, peritonitis, reproductive diseases, nephritis, hepatitis, and central nervous system infections. Transmission of the infections occurs in most animal species by fecal-oral route. Detection of viral RNA by reversetranscription polymerase chain reaction (RT-PCR) is the widely used method in recent years and for serological diagnosis of CoV infections complement fixation, ELISA assays, immunofluorescence or virus neutralization tests have been used. There are currently no antiviral drugs to treat animal CoV infections except for supportive care as needed. Although their effectiveness is limited, vaccines designed to protect a particular animal species are available.

Coronavirüsler (CoV), hayvanlarda ve insanlarda hastalıklara neden olabilecek bir RNA (ribonükleik asit) virüs ailesidir. Bazı CoV suşları zoonotik karakterdedir, ancak birçok suş zoonotik değildir. Hayvanlarda ve insanlarda CoV, üst ve alt solunum yolu hastalıklarına, gastroenterit, peritonit, üreme hastalıkları, nefrit, hepatit ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarına neden olur. Enfeksiyonların bulaşması çoğu hayvan türünde fekal-oral yolla gerçekleşir. Viral RNA'nın revers transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile saptanması son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve CoV enfeksiyonlarının serolojik teşhisi için, ELISA, Komplement Fikzasyon (KF), İmmünfloresan veya Virüs Nötralizasyon testleri kullanılmaktadır. Hayvan CoV enfeksiyonlarını tedavisinde, gerektiğinde destekleyici bakım dışında etkili antiviral ilaçlar mevcut değildir. Etkinlikleri sınırlı olmasına rağmen, belirli hayvan türlerini korumak için üretilmiş aşılar mevcuttur.