Investigation of The Use of Waste Iron Powder Instead of Aggregate in Fly Ash and Blast Furnace Slag Based Geopolymer Systems


Durak U., Şimşek A. A.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.5, no.2, pp.812-828, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu  çalışmada  uçucu  kül  ve  yüksek  fırın  cürufu  kullanılarak  üretilen 

geopolimer  harç  numunelerde  atık  demir  tozu  kullanımı  araştırılmıştır. 

Çalışmada  atık  demir  tozları  ince  agrega  ile  ağırlıkça  %10,  %20  ve  %30 

oranlarında  yer  değiştirilerek  kullanılmıştır.  Uçucu  kül  ile  üretilen  harç 

numunelerde  aktivatör  olarak  sodyum  hidroksit  kullanılmış  ve  numuneler 

24-48 saat 75⁰C  ve 100⁰C’de ısıl küre tabi tutulmuştur.  Yüksek fırın cürufu 

ile  üretilen  harç  numunelerde  ise  aktivatör  olarak  sodyum  metasilikat 

kullanılmış  ve  numuneler  3,  7,  28  ve  90  gün  boyunca  oda  koşullarında 

havada  kür edilmiştir.  Kür süresini tamamlayan tüm  harç numunelerin  birim 

ağırlık,  eğilme  ve  basınç  dayanımları  belirlenmiştir.  Ayrıca  her  iki  karışım 

sisteminde de en iyi sonuçları veren numunelerin su emme ve boşluk oranları 

ile  aşınma  dirençleri  ölçülmüştür.  Elde  edilen  sonuçlar,  agrega  ile  ikame 

edilerek  kullanılan  atık  demir  tozunun  yüksek  fırın  cüruflu  sistemlerde 

olumlu  sonuçlar  vermezken,  uçucu  kül  ile  üretilen  sistemlerde  aşınma, 

eğilme ve basınç dayanımlarına pozitif katkı sağlayabildiğini göstermiştir.