TWİTTER’DA #12 NİSAN ETİKETİYLE YAPILAN PAYLAŞIMLARIN İNTERNETHABER SİTELERİNDE TEMSİLİ


Creative Commons License

Biçer A.

Digital Communication Journal, vol.5, no.6, pp.92-111, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Twitter’da #12 Nisan etiketi altında kadınlara yönelik istismar ve şiddeti teşvik eden paylaşımların haberlerde temsilinin incelenmesidir. 12 Nisan’da yayılmaya başlayan içerikler, Twitter’da yoğun tepkilere neden olmuş ve takip eden birkaç günde konuyla ilgili çok fazla sayıda tweet atılmıştır. İstismar ve şiddete yönlendiren paylaşımların -daha sonra mizah, eleştiri amacıyla ortaya çıktığı yönünde iddiaların bulunduğu tweet ve haberler dolaşıma girse de- büyük infial uyandırması, haber kuruluşlarının konuya yer vermelerine yol açmıştır. Çalışmanın amacı, Twitter’da #12 Nisan etiketiyle yapılan istismar ve şiddet paylaşımlarıyla ilgili internet haber sitelerinde yer alan haberlerde, konunun çerçevelenme biçimlerinin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında, 12- 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 53 internet sitesinde belirlenen 70 haber metni ve bir köşe yazısı içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Dilsel çerçeveleme yönünden yapılan incelemede, haberlerde teknik anlatımın (yoğun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının aktarılması) daha fazla kullanıldığı anlaşılmakla birlikte ahlaki panik unsurlara da ciddi oranda rastlanmıştır. Bunun yanında, haberlerin çok büyük ölçüde epizodik olarak kurgulandığı ve tekil olayla ilgili toplumsal ve adli gelişmelere yer verildiği belirlenmiştir. Metin incelemesinde, konuyu tematik çerçeveden ele alan içeriklerin sınırlı kaldığı anlaşılmıştır. Kullanılan görseller ile (kadına yönelik şiddet karşıtı toplumsal hareket fotoğrafları) metaforik olarak eleştirel bir anlam oluşturan az sayıda haber tespit edilmiş olmakla birlikte, genellikle bu haberlerde de metinlerin epizodik olarak yapılandırıldığı belirlenmiştir. Haberlerde, suça konu tweetlerin ekran görüntüleri ve emniyete ait logo ya da açıklamalar çok daha yoğun şekilde kullanılmıştır. Görsellerde, önemli oranda konuyla ilgili doğrudan ya da metaforik olarak korku, endişe, panik unsurlar tespit edilmiştir. Çalışmanın, Türkiye’de siber uzayda gerçekleşen sorunlu davranışların haberde çerçevelenmesine odaklanan sınırlı sayıdaki çalışmalardan biri olması nedeniyle, çerçeveleme literatürüne katkı sağlaması beklenmektedir.