İşletme Sermayesi İhtiyacının Kârlılık Üzerindeki Etkisi: Sektörel Bir Uygulama


Creative Commons License

İLTAŞ Y., ERDOĞAN S.

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.8, no.3, pp.433-452, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
  • Page Numbers: pp.433-452

Abstract

In this study, we aimed to be detected the long term co-integration relationship between , cash conversion cycle, leverage and asset turnover as the determinant of working capital requirements, Gross Domestic Product (GDP) and Consumer Price Index (CPI) as directly affecting factors of these determinants and return on assets for the 2003-2013 period of Borsa Istanbul ‘s selected four main sectors (metal, food, chemical, and textile). In the study, econometric techniques such as second-generation panel unit root, panel cointegration, long and short term coefficient estimation are used under cross-sectional dependence. The analysis results have proved that the effect of variables on profitability is different in short and long term. According to the Pooled Average Group Estimator results, the coefficients of the long-term cash conversion period, leverage ratio and gross domestic product are statistically significant. According to these results, the prolongation of cash conversion period has a negative effect on profitability; using leverage and increased gross domestic product have a positive impact on profitability. In addition, the Common Correlated Effects Mean Group applied to focus on the long-term relationship and it’s results show that the cash conversion period, leverage ratio and asset turnover rate coefficients are statistically significant

Bu çalışmada, 2003-2013 dönemi için; nakde dönüşüm süresi, kaldıraç oranı, aktif devir hızı, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişkenlerinin Borsa İstanbul’un seçilen dört temel (Metal, Gıda, Kimya ve Tekstil) sektörlerinin aktif karlılığı ile uzun dönem ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.Çalışmada, yatay kesit bağımlılığı altında ikinci nesil panel birim kök, panel eşbütünleşme, uzun ve kısa dönemli katsayı tahmini gibi ekonometrik teknikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları değişkenlerin karlılık üzerindeki etkisinin kısa ve uzun dönemde farklılaştığını ispat etmiştir. Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi sonuçlarına göre uzun dönemde nakde dönüşüm süresinin, kaldıraç oranının ve gayri safi yurtiçi hasılanın katsayıları istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlara göre nakde dönüşüm süresinin uzaması kârlılık üzerinde negatif etkiye; kaldıraçtan yararlanma ve gayri safi yurtiçi hasılanın artması ise karlılık üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Ayrıca, uzun dönem ilişkiye odaklanmak üzere uygulanan Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup sonuçları da nakde dönüşüm süresi, kaldıraç oranı ve aktif devir hızı katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.