Analitik Terapi bağlamında film analizi: Tehlikeli ilişki


DERİN S. , VOLTAN ACAR N.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.45, pp.449-460, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 45
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.449-460

Abstract

This study was conducted to explain the basic concepts of analytical therapy and analyze the scenes from the movie “The Dangerous Method” related to these concepts. So the purpose of the study, initially the concepts of persona, shadow, anima-animus, ego, individualisation and integration, old wise man archetype and developmental stages were explained separately by exemplifying them with the relevant scenes from the movie. In this study is revealed how the concepts of analytical therapy are reflected in the movie and how Sabina and Jung, the major characters of the movie, experience “the individualisation and the integration” throughout the movie in terms of analytical psychology. Consequently, it can be suggested that by making people aware of both the basic concepts of analytical therapy and the concrete representations of these concepts in movies this could be used as an invaluable resource for both academicians and students in psychological counseling education. 

Keywords: Carl Gustave Jung, Analytical Therapy, Archetype, “The Dangerous Method” Movie, Analysis.  

Bu çalışmada analitik terapinin temel kavramlarının açıklanması, ayrıca bu kavramlarla ilişkili “Tehlikeli İlişki” filminde yer alan sahnelerin incelenmesi amaçlanır. Bu amaçla çalışmada, öncelikle analitik terapinin kavramları arasında yer alan persona, gölge, anima-animus, benlik, bireyleşme ve bütünleşme, yaşlı bilge adam arketipi, gelişim dönemleri açıklanır ve açıklanan kavramın hemen altında filmdeki ilişkili sahnelere yer verilir. Çalışmada, analititik terapi kavramlarının filme nasıl yansıdığı, ana karakterlerden Jung ve Sabina’nın film boyunca nasıl “bireyleşme ve bütünleşme” yaşadığı analitik psikoloji açısından ortaya konulur. Sonuç olarak, bu çalışmada, analitik terapinin hem temel kavramlarının hem de bu kavramların filmlerdeki somut temsillerinin fark ettirilerek psikolojik danışman eğitiminde kullanılmak üzere akademisyenlere ve öğrencilere kaynak oluşturacağı ileri sürülebilir. 

Anahtar Kelimler: Carl Gustave Jung, Analitik Terapi, Arketip, “Tehlikeli Ilişki” Filmi, Analiz.