Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


ÖZDEVECİOĞLU M.

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, no.2, pp.113-130, 2003 (Peer-Reviewed Journal)