Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kayseri Koşullarına Adaptasyonu


Creative Commons License

BULUT S.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Iğdır University J. Inst. Sci. & Tech., vol.6, no.1, pp.117-126, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Iğdır University J. Inst. Sci. & Tech.
  • Page Numbers: pp.117-126

Abstract

Livestock production is a significant economical activity in Kayseri and supply of sufficient and quality forage and concentrated feed constitute an important problem for producers. Current forage supply is able to meet only 50% of the need. Farmers produce corn cultivars without know adaptation capacities. To overcome such problems, adaptation capacities of 24 corn cultivars were investigated under Kayseri conditions for two years. Among the investigated cultivars, Hido yielded the shortest emergence time; BC 5610, BC 8605 and Hido reached to earliest silage harvest maturity by forming top and corncob tassel first; Pr 31 P 41 (239.2 cm), Oran (235.2 cm) and SF 101L 001 (220.0 cm) had the highest plant heights; Prestige and Hacıbey had the highest number of cob; Carella had the highest number of leaves; Oran and Tauste had the largest plant diameter; Oran (8 030.8 kg da-1), SF 101L 001 (7 795.8 kg da-1) and Pr 31 P 41 (7 549.2 kg da-1) cultivars had the highest yields; and Almagro, DKC-5783 and Oran cultivars had the highest dry matter ratios. Considering the yields and dry matter ratios, Oran, SF 101L 001, Pr 31 P 41, Almagro and DKC-5783 cultivars seem to be the most suitable cultivars for Kayseri.

 Hayvancılığın önemli bir faaliyet olarak sürdürüldüğü Kayseri’de, gerekli miktar ve kalitedeki kaba ve kesif yemin temin edilmesi önemli bir problem oluşturmaktadır. Hayvanların kaba yem ihtiyacını, yapılan üretim %50 oranında karşılamaktadır. Çiftçiler yörede adaptasyon gücü belli olmayan mısır çeşitlerini yetiştirmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi doğrultusunda 24 mısır çeşidinin Kayseri’ye adaptasyonunun iki yıl süreyle araştırıldığı sonuçlar değerlendirildiğinde; en kısa sürede çıkış yapan çeşit Hido çeşidi, en erken tepe ve koçan püskülü çıkarıp silaj için hasat olgunluğuna en kısa sürede erişen çeşitler BC 5610, BC 8605 ve Hido çeşitleri, en uzun bitki boyuna Pr 31 P 41 (239.2 cm), Oran (235.2 cm) ve SF 101L 001 (220.0 cm) çeşitleri, en fazla koçan sayısına Prestige ve Hacıbey, en fazla yaprak sayısına Carella çeşidi, en yüksek bitki çapına Oran ve Tauste çeşitleri, en yüksek hasıl verimine Oran (8 030.8 kg da-1), SF 101L 001 (7 795.8 kg da-1) ve Pr 31 P 41 (7 549.2 kg da-1) çeşitleri ve en yüksek kuru madde oranına da Almagro, DKC-5783 ve Oran çeşitleri sahip olmuştur. Hasıl verimi, kuru madde oranı karakterleri esas alındığında, Oran, SF 101L 001, Pr 31 P 41, Almagro ve DKC-5783 çeşitlerinin Kayseri için en uygun silajlık mısır çeşitleri olduğu söylenebilir.