Adobe Audition ve Praat Yazılımları ile Santral İşitsel İşlemleme Testlerinin Oluşturulması


Aktaş Türüdü E. B.

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Giriş-Amaç: Son yıllarda bilimsel alanda yazılımların kullanımı giderek artmakta ve multidisipliner yaklaşımın önemli bir parçası haline gelmektedir. Odyoloji alanında da çeşitli yazılımların kullanılması ile orijinal araştırmalar git gide önem kazanmaktadır. Bu bildirinin amacı, PRAAT ve Adobe Audition yazılımları kullanılarak Santral İşitsel İşlemleme Testleri’nin oluşturulması hakkında bilgi vermek ve örnek projelerle deneyimleri aktarmaktır. Gereç-Yöntem: Saf seslerin oluşturulmasında PRAAT yazılımı; uyaranların süresi, uyaranlar arası süre ve diziler arasındaki süreler ise, Musiek tarafından belirtilen standartlara göre, Adobe Audition yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Örnek proje olarak temporal sıralama testlerinden Frekans Paternleri Testi ve Süre Paternleri Testi seçilmiştir. FPT’de 880 Hz (Kalın) ile 1122 Hz (ince) saf ses uyaranları kullanılmışken; SPT’de 500 msn (Uzun) ve 250 msn’lik (Kısa) 1000 Hz saf ses uyaranlar kullanılmıştır. Oluşturulan testler, piyasada bulunan orijinal testler ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Yapılan inceleme ve deneyler sonucunda, Musiek tarafından belirtilen dizilere uygun şekilde oluşturulan ses kayıtları, orijinal testler ile eşleştirilmiştir. Her iki test de dalga formu editörü ile kapsamlı incelenmiştir. Oluşturulan testlerin, piyasada bulunan mevcut testlerin frekans-dizi desenleri ile bire bir örtüştüğü, test standartlarını karşıladığı belirlenmiştir. Frekans ve Süre Paternleri Testlerinin klinik kullanım için uygun olduğu görülmektedir. Tartışma/Sonuç: Bu araştırma, çeşitli yazılımların Odyoloji alanında kullanılabildiğini göstermekte; Odyolojik test bataryalarının oluşumunu anlamada yardımcı olmakta; gelecekteki araştırma ve projeler için örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, alanda öğrenci olan bireyleri PRAAT, Adobe Audition ve benzeri yazılımlar kullanarak proje ve araştırma yapmaları konusunda teşvik etmektedir. Günümüz bilimi ve şartlarında, yazılımların kullanımı ile daha kapsamlı araştırmalar yapılabilir; Odyoloji biliminin geleceğine daha büyük çapta çalışma ve projeler ile ışık tutulabilir.