Poli(benzilmetakrilat-ko-trimetoksivinilsilan-ko-divinilbenzen)’in Sentezi ve Karekterizasyonu


Özpozan T. , Arı H., Pınarbaşı U.

III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir, Turkey, 12 - 15 July 2012, pp.2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2