Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları (Values Education Approaches from the Perspective of the Predicament between the Individual and the Community)


ALTINTAŞ M. E.

Değerler Eğitimi Dergisi- Journal of Values Education, no.24, pp.31-54, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Değerler Eğitimi Dergisi- Journal of Values Education
  • Page Numbers: pp.31-54

Abstract

Values Education Approaches From The Perspective Of The Predicament Between The Individual And The Community Educators who live in multicultural and pluralist societies nowadays are confronted with many compelling questions about values education: should schools be involved? Whose values should schools teach? In societies that adopts liberal system, the debate aboout values education often becomes a debate about the limits and rights of individuals and communities in shaping values education. It is tension between these two goods (individual and society) that frame on of the most important ongoing debates between liberals and communitarians. According to communitarians (traditional view), communal values are prior to the indvidual. On the contrary, the individual should always prevail over the community for liberals (modern view). As stated by Charles Taylor, modernity can be characterized as the effort to prioritize the individual over the community. The present article is situated in the intersection between debates about the role of communities and individuals in human flourishing (modern predicament) and the question about the aims and means for values education. The main aim of this article is to point out the assumptions behind the most influential values education approaches (Values Clarification, Character Education and Kohlberg’s Cognitive-Developmental Moral Approach) in relation to modern predicament. In this article, I will be setting up their rationale, aims and stand on the relationship community/individual. In order to accomplish the aim of this article, an interpretative philosophical methodology based on the examination of the most important texts related to the topic will be used. Key Words: Education, Educational Philosophy, Values Education, Individual, Community, Modernity.

Okullar değerler eğitimine müdahil olmalı mı, kimin değerleri okulda öğretilmeli, vb. sorular çok kültürlü ve çoğulcu bir toplumda değerler eğitimi ile ilgili cevaplanması zor sorulardır. Liberal eğitim sistemini benimseyen ülkelerde değerler eğitimiyle ilgili tartışmanın merkezini, bu eğitimi şekillendirmede bireyin ve toplumun sınırları ve haklarının ne olacağı meselesi oluşturmaktadır. Geleneksel görüşe göre toplumca arzu edilen ya da arzu edildiği düşünülen ahlaki değerlere göre çocukların kalıplanması daima onların özerk olarak kendi değerlerini oluşturmasından daha önce gelir. Modern liberal görüşe göre ise bireylerin yaşayacakları değerleri özerk olarak seçmesi, bireyin toplumca arzu edilen ahlaki değerlere göre kalıplanmasından daha önce gelmektedir. Bundan dolayı da Batı’da ortaya çıkan değerler eğitimi yaklaşımları, insanın gelişiminde bireyin ve toplumun rolünün ne olacağıyla ilgili modern bir çıkmaz içerisindedir. Onlara göre değerler eğitimi ya tek taraflı olarak bireylerin özerk varlıklar olarak kendi değerlerini oluşturması ya da toplumca arzu edilen değerlere göre bireylerin kalıplanması üzerine kurgulanmalıdır. Bu makalenin amacı, en etkili değerler eğitimi yaklaşımlarının arka planındaki varsayımlara bir modern çıkmaz olarak bireycilik ve toplumculuk tartışmaları bağlamında işaret etmek ve onların bu tartışmalarda nerede durduğunu ortaya koymaktır. Böylece Batı’da üretilen bu yaklaşımların başka bir ülke bağlamında kullanılmasının mümkün olup olmayacağıyla ilgili tartışmalara katkı sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için bu araştırmada en önemli değer eğitimi yaklaşımlarının (Değerleri Belirginleştirme, Karakter Eğitimi ve Kohlberg’in Yaklaşımı) temel metinlerini irdeleyen yorumlayıcı felsefi bir yöntem kullanılacaktır. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Değerler Eğitimi, Birey, Toplum, Modernite.