DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID COMPOSITIONS AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF ACHILLEA MILLEFOLIUM L. EXTRACTS


Akçakaya Mutlu S., Şeker Karatoprak G., Yücel Ç.

10. MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 19 - 21 May 2023, pp.111-112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-112
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Yarrow (Achillea millefolium L.), which is one of the plants known to be used for various medicinal purposes in the world and Turkiye, belongs to the Compositae family. Achillea millefolium is a species that has antioxidant, antimalarial, antiparasitic, antimicrobial, antifungal, antihypertensive, vasodilator, and bronchodilator activities. In this study, ten different extracts of this plant (10% - 99.9% ethanol) were prepared and the total phenolic and flavonoid contents and their antioxidant activities were evaluated. The highest total phenolic and total flavonoid content was found in 90% ethanol extract (146.24±0.80 mgGAE/gextract, 62.73±1.26 mgCA/gextract). Antioxidant activity was evaluated on DPPH and ABTS radical scavenging properties. In DPPH radical scavenging activity, the extracts were studied at 11 different concentrations in the range of 0.00095-1 mg/mL. It was determined that the extracts with an ethanol percentage in the range of 60%-99.9% inhibited the radical more strongly than the more polar extracts. In ABTS radical scavenging activity, the extracts were studied at 0.25 and 0.5 mg/mL concentrations, and the 70% ethanol extract was evaluated as the extract exhibiting the strongest activity with a Trolox value of 2.29±0.16 mmol/L Trolox at a concentration of 0.5 mg/mL. The chemical contents and antioxidant activities of different polarity extracts of this species, which have been used in traditional medicine for many years, have been evaluated and our studies continue to examine different biological activities.

Dünya genelinde ve Türkiye’de çeşitli tıbbi amaçlarla kullanımı bilinen bitkilerden biri olan civanperçemi (Achillea millefolium L.) Compositae familyasına dahildir. Achillea millefolium antioksidan, antimalaryal, antiparazitik, antimikrobiyal, antifungal, antihipertansif, vazodilatör ve bronkodilatör aktiviteleri olan bir türdür. Bu çalışmada bu bitkinin on farklı ekstresi hazırlanarak (%10-%99.9 etanol) bu ekstrelerin toplam fenolik, toplam flavonoit içerikleri ve ayrıca antioksidan aktiviteleri değerlendirilmiştir. Toplam fenolik ve toplam flavonoit içeriği en yüksek %90 etanol ekstresi bulunmuştur (146,24±0,80 mgGAE/gekstre, 62,73±1,26 mgCA/gekstre). Antioksidan aktivite DPPH ve ABTS radikallerini süpürücü özellikleri üzerinden değerlendirilmiştir. DPPH radikalini süpürücü aktivitede ekstreler 0,00095-1 mg/mL aralığında 11 farklı konsantrasyonda çalışılmıştır. %60-%99.9 aralığında etanol yüzdesine sahip ekstrelerin daha polar olan ekstrelere göre radikali daha güçlü inhibe ettikleri belirlenmiştir. ABTS radikali süpürücü aktivitede ekstreler 0,25 ve 0,5 mg/mL konsantrasyonda çalışılmış olup %70 etanol ekstresi 0,5 mg/mL konsantrasyonda 2,29±0,16 mmol/L Trolox değeriyle en güçlü aktivite sergileyen ekstre olarak değerlendirilmiştir. Geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan bu türün farklı polaritedeki ekstrelerinin kimyasal içerikleri ve antioksidan aktiviteleri değerlendirilmiş olup çalışmalarımız farklı biyolojik aktivitelerinin incelenmesi yönünde devam etmektedir.