SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİ VE SAĞLIK İNANÇLARI


EFE ARSLAN D., TOSUN GÜLEROĞLU F., BAHÇELİ A., KOCAÖZ S.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.31, no.2, pp.210-218, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.34108/eujhs.928190
  • Journal Name: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.210-218
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, sağlık profesyonellerinin meme kanseri risk

düzeyini ve bu kanserin erken tanılanmasına yönelik

sağlık inançlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı

tipteki bu çalışma, bir üniversitenin araştırma

ve uygulama hastanesinde görev yapan 146 sağlık profesyoneli

(137 hemşire ve 9 ebe) ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın verileri, “Veri Toplama Formu”, “Meme

Kanseri Risk Değerlendirme Formu” ve “Meme Kanseri

Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (MKSİMÖ)” kullanılarak toplanmıştır.

Veriler tanımlayıcı istatistikler, bağımsız

gruplarda t- testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılarak

değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık profesyonellerinin

yaş ortalaması 30.06±6.22 olup, %69.2’si

kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapmaktadır.

Hemşire ve ebenin %97.2’sinin meme kanseri açısından

düşük riske sahip oldukları belirlendi. Üniversite mezunu

ve gelir durumu iyi olanların, öğrenimleri sırasında

KKMM konusunda eğitim alanların ve KKMM’sini yapanların

MKSİMÖ’nin KKMM Öz-Etkiliği alt boyutundan

aldıkları puan ortalamalarının diğerlerinden yüksek

olduğu saptandı (p<0.05). Sağlık profesyonellerinin

öğrenimleri sırasında KKMM konusunda eğitim alması,

onların istenilen sağlık davranışlarının gerçekleşmesinde

etkili olmaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin

mesleki eğitim müfredatlarına meme kanserinin

erken tanılanmasına ilişkin eğitimin eklenmesi, onların

olumlu sağlık inançlarının gelişmesine katkı sağlayacağı

düşünülmektedir.