Late tooth formation in the maxillary premolar tooth region during orthodontic treatment: Case report


Creative Commons License

Öztürk T. , Yağcı A.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.272-276, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26559/mersinsbd.628403
  • Title of Journal : Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.272-276

Abstract

Abstract

Supernumerary teeth that can develop duringor after orthodontic treatment are diagnosed incidentally during routine radiographic examination. There is no other reported case in the literature of a patient with a diagnosis of congenital tooth deficiency with a late-developing tooth in the same region. In this case report, a patient with 11 years and 8 months old female subject who has a late development during orthodontic treatment in the region wherethere is congenital tooth agenesis in the maxillary left premolar tooth region.

Key-words: Supernumerary teeth, parapremolar, congenital tooth agenesis

Öz

Ortodontik tedavi sırasında veya sonrasında geç dönemde gelişim gösterebilen süpernümere dişler rutin radyografik muayene sırasında tesadüfen teşhis edilmektedir. Literatürde konjenital diş eksikliği tanısı konmuş bir hastada aynı bölgede geç dönem gelişim gösteren bir diş bulunan başka bir vaka daha önce bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda 11 yıl 8 aylık bayan hastanınmaksiller sol premolar diş bölgesinde konjenital diş eksikliği bulunan bölgede ortodontik tedavi sırasında sonradan gelişim gösteren bir dişi bulunan olgusu sunulmaktadır.


Anahtar kelimeler: Süpernümere diş, parapremolar, konjenital diş eksikliği