Öğrencilerin Kelime Hazinelerinin Geliştirilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Yeri


Creative Commons License

Öztürk E., Tanrıverdi T.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.93-120, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.93-120
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Kelime hazinesi, öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesi ve bunların etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir role sahiptir. Öğrenciler ne kadar çok kelime biliyorlarsa dilin dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan becerileri alanlarında bir o kadar başarılı olabileceklerdir. Çeşitli araştırmalarda, okullardaki kelime öğretimi çalışmalarının etkili bir şekilde yapılmadığı ortaya konmuştur. Öğretmenlere kelime öğretimi çalışmalarında yardımcı olacak araştırmalar yapılması oldukça önemlidir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, okullardaki kelime öğretimi çalışmalarına yansıtılmalıdır. Bu doğrultuda yapılan araştırmada, öğrencilerin kelime hazinelerinin geliştirilmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin yeri ele alınmıştır. Bu çalışma, ilgili literatür taramasına dayalı tanımlayıcı nitel bir çalışmadır. Araştırmada önce kelime ve kelime hazinesi, kelime öğretimi, kelime öğretiminin esasları ve işbirlikli öğrenme yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Türkiye’de ve yurtdışında, işbirlikli öğrenme yönteminin farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin kelime hazinelerinin gelişimi üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli araştırmalardan bahsedilmiştir. Son olarak incelemelerden elde edilen sonuçların değerlendirmesi yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. İşbirlikli öğrenme yönteminin, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmede faydalı bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.