DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN EKLEM DEFEKTLERİNE N-BUTİL SİYANOAKRİLAT UYGULAMASININ EKLEM REJENERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Gülcek A., Erol H., Balcıoğlu E., Yıldız G.

9. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 17 - 18 July 2023, pp.151-152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.151-152
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

Deneysel olarak oluşturulan eklem defektlerine uygulanacak olan sentetik doku yapıştırıcısı n

butil siyanoakrilatın iyileşme üzerine etkilerinin araştırılması.

Genel Bilgi

Eklem kıkırdağı, diatrodial eklemlerin yük taşımasını sağlayan elastik yapıdaki dokulardır.

Eklem kıkırdakları eklemlerin birbirleri üzerinden kaymalarını sağladıkları gibi kemikleri de

üzerine gelen basınç ve darbelerden korurlar. Normal bir kıkırdak parlak,beyaz, saydam ve düz

bir haldedir. Sinir ağından kan ve lenf damarlarından yoksundur.

N butil siyanoakrilat doku yapıştırıcı olup cerrahi müdahalelerde kullanılarak yaranın daha hızlı

iyileşmesini sağlamaktadır. Yüksek aktiviteye sahip olup, ısı katalizör yada basınca ihtiyaç

duymadan saniyeler içerisinde uygulandıkları bölgede yapışmayı sağlarlar. Antibakteriyel

olmaları, kolay uygulanabilir olmaları, hızlı yapışmaları ve yeterli tensil gücüne sahip olmaları

gibi avantajları vardır. Günümüzde n butil siyanolarilatlar deri ensizyonlarının kapatılması

dışında gastrointestinial kanamaların durdurulmasında, akciğer cerrahisinde, göz cerrahisinde

ve kozmetik cerrahide kullanım alanları bulmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma materyalini Wistar-Albino cinsi sağlıklı 250-300 gram ağırlığında 20 adet erkek rat

oluşturdu. Gruplar her biri eşit sayılara rat içerek şekilde çalışma ve deney grupları olarak

ayrıldı. Deney ve kontrol grubunu oluşturan bütün hayvanlar genel anestezi altında sağ genu

eklemi bölgesi tıraşlanıp, asepsi ve antisepsi işlemlerinden geçirildi. Daha sonra kranio-lateral

deri ensizyonu ile operasyona başlandı. Derialtı doku, kaslar ve eklem kapsülası cerrahi

tekniklere uygun olarak açıldı ve patella medial yana kaydırıldı. Artrotomi sonrası femur

distalinde inter trochleal bölgede 1.5 mm çapında diril yardımı ile eklem defekti oluşturuldu.

Kontrol grubunu oluşturan hayvanlara hiçbir işlem uygulanmadan eklem bölgesi kapatılırken,

deney grubundaki hayvanlara n butil siyanoakrilat defektli bölgeye uygulanarak bölge cerrahi

prosedüre uygun olarak kapatıldı. Postoperatif olarak 0, 15 ve 30. günlerde bütün hayvanların

radyolojik muayeneleri yapıldı ve 30.gün sonunda tüm gruplarda bulunan hayvanlar sakrifiye

edildi.

Bulgular

Radyolojik incelemelerde de n butil siyanoakrilat uygulanan grupta ki defektlerin kapanma

belirtileri kontrol grubuna göre daha hızlı şekillendiği görülmüştür. N butil siyanoakrilat

uygulanan grup ve kontrol grubundan alınan kesitler incelendiğinde eklem yüzeylerinde ve

hyalin kıkırdağa ait kontrositlerin normal yapısını tam olarak gösteremediği tespit edildi. N

butil siyanoakrilat uygulanan grubun kontrol grubuna göre çevre dokulara uyumunun daha iyi

olduğu, oluşan matriksin daha düzenli olduğu fibril ve kondrositlerin daha organize oluştuğu

ve hiyalin kıkırdak bölgesinde daha fazla kollojen ve temel madde oluştuğu görüldü.

Tartışma ve Sonuç

Elde edilen bilgiler ışığında n butil siyanoakrilat kullanımının eklem defektlerinin

iyileşmesinde pozitif etkilerinin olabileceği görülmüş olup, konu ile ilgili daha fazla ve detaylı

çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.