Kaşere Bakmak: İstanbul Yahudilerinin Beslenme Kuralları ve Gençlerin Yorumları Hakkında


NAHYA Z. N.

Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Toygar, K. ve Berkok, N. , Editör, Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı, Ankara, ss.289-304, 2005

  • Basım Tarihi: 2005
  • Yayınevi: Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.289-304
  • Editörler: Toygar, K. ve Berkok, N. , Editör

Özet

Makale, beslenme ve kimlik ilişkisini örneklendirebilmek amacıyla İstanbul’da yaşayan Sefarad Yahudisi gençlerin Yahudi kimliğinin temsilinde Kaşerut kurallarına verdikleri önem ve öncelik konusunu ele almaktadır. Kaşerut, Yahudi inancının dinsel esaslarına göre saptanmış kurallara göre Yahudiler için yenmesi uygun olan yemeklerin hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken hüküm ve gelenekler sistemidir. Bu makale, bir alan araştırması ile oluşturulmuştur. Sonuç olarak Kaşerut’un, Diaspora yaşamında ve kendini diğer halklardan ayrı tutan bir kültürün oluşmasında önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür.