Farklı retreatment sistemleri kullanılarak yapılan kök kanal tedavisi yenileme işleminden sonra ağrı: bir randomize klinik araştırma


Creative Commons License

Ulusan Ö., Topçuoğlu H. S.

Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.586-595, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.586-595

Özet

Amaç: Bu çalışmada, çeşitli nikel-titanyum döner tedavi sistemlerinin cerrahi olmayan endodontik tedavi sonrası postoperatif ağrının yoğunluğu üzerindeki etkisi karşılaştırıldı.

 Materyal ve metod: Endodontik tedavi gerektiren 180 hasta çalışmaya dahil edildi. Eski kanal dolgu materyalini çıkarmak için kullanılan yönteme göre hastalar rastgele 60 hastadan oluşan üç gruba ayrıldı. Grup 1'de, kanal dolgu dolgu materyali ProTaper Universal retreatment (PTUR) eğeleri kullanılarak uzaklaştırıldı. Grup 2'de, kanal dolgu materyali D-Race retreatment eğeleri ile uzaklaştırıldı. Grup 3'te, kanal dolgusunu uzaklaştırmak için Mtwo retreatment eğeleri kullanıldı. Daha sonra dişlere kalsiyum hidroksit uygulandı ve geçici dolgu materyali kullanılarak kapatıldı. Postoperatif ağrı varlığı 6, 12, 24, 36 ve 72 saat 7 gün sonra değerlendirildi.

Bulgular: Üç grup arasında en yüksek postoperatif ağrı skorları işlemden 6 saat sonra kaydedildi; postoperatif ağrı skorları tüm zaman aralıklarında zamanla azaldı. 6 saat içinde Mtwo grubu D-RaCe grubuna göre daha yüksek ağrı skoru gösterdi (P <.05), ancak D-RaCe ve PTUR grubu arasında ve Mtwo ve PTUR arasında ağrı skorlarında fark yoktu (P> .05).

Sonuç: Bu çalışmada test edilen retreatment sistemleri, cerrahi olmayan endodontik retreatment sonrasında 6 saat dışında benzer postoperatif ağrı düzeylerine neden olmuştur.

Aim: This study aimed to compare the effect of various nickel-titanium rotary retreatment systems on intenstiy of postoperative pain after non-surgical endodontic retreatment.

Materials and methods: One hundred and eighty patients requiring endodontic retreatment were included in the study. The patients were randomly assigned into three groups of 60 patients, according to the method used to remove old canal filling material. In group 1, canal filling material was removed using ProTaper Universal retreatment (PTUR) instruments. In group 2, the canal filling material was removed with D-Race retreatment instruments. In group 3, Mtwo instruments were used to remove canal filling material. Teeth were then medicated with calcium hydroxide and sealed using temporary filling material. The presence of postoperative pain was assessed after 6, 12, 24, 36 and 72 h, 7 days.

Results: Among the three groups, the highest postoperative pain scores were recorded 6 hours after the procedure; the postoperative pain scores decreased over time in all time intervals. In 6 hours, Mtwo group exhibited higher pain score than those of D-RaCe group (P < .05), but there was no difference in the pain scores between D-RaCe and PTUR group;  Mtwo and PTUR (P >.05).

Conclusions: Retreatment files tested in this study caused similar postoperative pain levels after non-surgical endodontic retreatment, except at 6 hours.