PRESIDENTIAL DECISION AS A TAX LAW SOURCE


Creative Commons License

Uyanık M.

2. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 20 September 2020, pp.2-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-8
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de, 6771 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, parlamenter

hükümet sistemi modelinden tamamen vazgeçilerek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline

geçilmiştir. Mevcut sistemle, yürütmeye ait tüm yetkiler Cumhurbaşkanı’nda toplanmış, Bakanlar

Kurulu kaldırılarak, iki başlı yürütmeye son verilmiştir. Türk Vergi Hukukunun yürütme organından

çıkan kaynaklarından birisi olan Bakanlar Kurulu Kararları, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde,

bakanlar kurulu ismiyle bir yapının olmaması nedeniyle, artık çıkarılmamaktadır. Yürütme organı,

vergilendirme konusundaki değişiklik ve düzenleme yapma yetkisini, Cumhurbaşkanı kararı ismiyle

işlemler tesis ederek kullanmaktadır.

Çalışmamızın temel amacı, yürütme organının düzenleyici işlemlerinden birisi olan ve vergi hukuku

açısından önemli bir hukuk kaynağı olan Cumhurbaşkanı kararının, hukuki mahiyetinin ve kapsamının

ortaya konulmasıdır. Çalışmamızda bu amaçla, Cumhurbaşkanı kararının anayasal dayanakları,

Cumhurbaşkanı’nın diğer düzenleyici işlemlerinden farkları, yürürlüğe girmesi ve yargısal denetimi

hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir.