BİR VERGİ HUKUKU KAYNAĞI OLARAK CUMHURBAŞKANI KARARI


Creative Commons License

Uyanık M.

2. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2020, ss.2-8

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2-8

Özet

Türkiye’de, 6771 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, parlamenter

hükümet sistemi modelinden tamamen vazgeçilerek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline

geçilmiştir. Mevcut sistemle, yürütmeye ait tüm yetkiler Cumhurbaşkanı’nda toplanmış, Bakanlar

Kurulu kaldırılarak, iki başlı yürütmeye son verilmiştir. Türk Vergi Hukukunun yürütme organından

çıkan kaynaklarından birisi olan Bakanlar Kurulu Kararları, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde,

bakanlar kurulu ismiyle bir yapının olmaması nedeniyle, artık çıkarılmamaktadır. Yürütme organı,

vergilendirme konusundaki değişiklik ve düzenleme yapma yetkisini, Cumhurbaşkanı kararı ismiyle

işlemler tesis ederek kullanmaktadır.

Çalışmamızın temel amacı, yürütme organının düzenleyici işlemlerinden birisi olan ve vergi hukuku

açısından önemli bir hukuk kaynağı olan Cumhurbaşkanı kararının, hukuki mahiyetinin ve kapsamının

ortaya konulmasıdır. Çalışmamızda bu amaçla, Cumhurbaşkanı kararının anayasal dayanakları,

Cumhurbaşkanı’nın diğer düzenleyici işlemlerinden farkları, yürürlüğe girmesi ve yargısal denetimi

hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir.