Control of General Labour Terms


Yaba T.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.129-159, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.129-159
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

    The legislator is generally tends to protect the weak side in legal transactions and has legislated for control of standardized terms in Turkish Code of Obligations No. 6098’s articles 20 to 25. There aren’t specific provisions in labour law for control of general labour terms. This article explains the fact that the relevant provisions of the Turkish Code of Obligations should also be applied for the control of general labour terms.

    In order to make sense of the scope of the article, first of all the elements of standardized terms were explained briefly. Subsequently, the concept of general labour terms were examined together with its elements. Then types of general labour terms were evaluated. Finally, control of general labour terms within the scope of the Turkish Code of Obligations was analyzed with doctrine and judicial decisions.


Kanun koyucu genel olarak hukuki işlemlerde zayıf olan tarafı koruma eğiliminde olup genel işlem koşulları söz konusu olduğunda da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20 ila 25. maddelerinde çeşitli denetimler öngörmüştür. İş hukukunda özel olarak genel iş koşullarına özgü denetim hükümleri öngörülmemiştir. İşbu makalede Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerinin, genel iş koşullarının denetimi için de uygulanması gerektiği olgusu açıklanmaktadır.

Makalede öncelikle çalışma kapsamını anlamlandırmak amacıyla kısaca genel işlem koşullarının unsurlarına yer verilmiş, akabinde genel iş koşulları kavramı unsurları ile birlikte incelenmiş, genel iş koşullarının türleri değerlendirilmiş, son olarak da genel iş koşullarının Türk Borçlar Kanunu kapsamında yürürlük, yorum ve içerik denetimi doktrin ve yargı kararları ışığında incelenmiştir.