Çevresel Koruma Amaçlı Olarak Trabzon-Değirmendere Havzası İçin Mülkiyet Yönetim Fonksiyonlarının Geliştirilmesi ve Kırsal Arazi Düzenlemesinin Modellenmesi Projesi (DEVAMOD) Sonuç Raporu


Bıyık C., İNAN H.

Diğer, 2007

  • Basım Tarihi: 2007