Augmented Reality Applications and Tourism


Creative Commons License

Yılmaz M., Karamustafa K.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.19, no.3, pp.399-422, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24010/soid.1077349
  • Journal Name: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.399-422
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to contribute to the relevant knowledge by evaluating the augmented reality applications, which are becoming more and more popular each day, in terms of tourism activities. In this context, the relevant literature is reviewed in detail, and the usage areas of augmented reality technologies in the tourism sector, the advantages and opportunities to be created by using these technologies, and possible problems that may occur or be encountered are discussed. According to the evaluations, the realization of tourism activities completely based on augmented reality applications cannot go beyond a utopia for today, since it does not meet the two main elements of today's tourism, such as travel and accommodation. On the other hand, simply gaining experience in augmented reality applications without travel and accommodation elements cannot be considered as a tourist attraction alone, but the augmented reality applications with their facilitating and supportive dimensions enrich the tourism activities carried out for many different purposes, thus ensuring the sustainable competitiveness of destinations and tourism enterprises. They may play an important role in gaining the upper hand. The thoughts that some updates may be needed in tourism activities as a result of the developments and changes that may occur in augmented reality applications due to developing technologies can also be considered as an important point of this study.

Bu çalışma, kullanımı gün geçtikçe her alanda kabul görmeye başlayan ve giderek yaygınlaşan artırılmış gerçeklik uygulamalarının turizm faaliyetleri açısından değerlendirmesini yaparak ilgili bilgi birikimine katkı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ilgili literatür detaylı olarak gözden geçirilerek artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm sektöründe kullanım alanları ve bu teknolojileri kullanmanın oluşturacağı üstünlükler ve sunacağı fırsatlar ile oluşabilecek veya karşılaşılabilecek muhtemel sıkıntılara yer verilmektedir. Yapılan değerlendirmelere göre, turizm faaliyetlerinin tamamen artırılmış gerçeklik uygulamalarına dayalı olarak gerçekleştirilmesi, günümüz turizminin olmazsa olmazı konumundaki seyahat ve konaklama gibi iki ana öğesini karşılamamasından dolayı, bugün için bir ütopyadan öteye geçememektedir. Diğer taraftan, seyahat ve konaklama unsurları olmadan artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin sadece deneyim elde etmek de tek başına bir turistik çekicilik unsuru olarak değerlendirilemez, ancak kolaylaştırıcı ve destekleyici boyutları ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının birçok farklı amaçlara yönelik gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini zenginleştirmesi yoluyla destinasyonların ve turizm işletmelerinin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinde önemli rol oynamaları söz konusu olabilmektedir. Gelişen teknolojilere bağlı olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarında oluşabilecek gelişim ve değişimler sonucunda turizm faaliyetlerinde de birtakım güncellemelere ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin düşünceler de bu çalışmanın dikkat çeken önemli bir noktası olarak değerlendirilebilmektedir.