Adapting Information-Centric Networking to the Current Network Architecture


Babayiğit B. , Doğan F.

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 April - 21 May 2019, vol.4, no.1, pp.496-500

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.496-500

Abstract

Bu çalışma gelecek nesil ağ teknolojisi olan bilgi merkezli ağların (Information Centric Networking, ICN) var olan ağ yapısıyla entegre (bütünleşmiş) bir şekilde nasıl çalışacağı üzerinedir. Kullanımda olan Internet ağı yapısında köklü bir değişikliğe gitmek oldukça zordur. Bu sebeple yeni sisteme geçiş, kısmi geçişler üzerinde çalışarak tüm sistemin değiştirilmesi ile tamamlanabilecektir. Bilgi merkezli ağları, geleceğin internet yapısını oluşturacak değerli bir sistem yapan en önemli özelliği ağda önbellekleme yapıyor olmasıdır. Ayrıca bu yeni ağ yapısı, mevcut ağdaki iletişim ağları yapısını, ağa bağlı cihaz sayısının artmasıyla birlikte günümüzün ihtiyacı olan dağıtık ağ yapısına geçirir. Bilgi merkezli ağlar konuma değil bilgiye odaklıdır. Ölçeklenebilir bir yapı sunar. Tüm bunlar için veri iletimini, IP bilgisinden vazgeçerek, verileri ve nesneleri adlandırarak gerçekleştirir. Bu çalışmada adlandırılmış verileri, IP adreslemesiyle veri iletimi yapan bir router (yönlendirici) üzerinden iletebilen yeni bir protokol önerilmektedir. Bu yönlendirici, hem eski sistemdeki kaynak ve hedef IP başlıklı veri paketini iletirken hem de yeni adlandırılmış veri paketini iletebilecek şekilde organize edilecektir.