Crystaphalmum günerii bitkisinin A 549 ve Hep G2 hücreleri üzerine sitotoksik etkileri


Çelik İ. , DOKUMACI A. H. , Akşit A., GÜRBÜZ P. , AYCAN M. B.

5. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2014, ss.177

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.177

Özet

Crystaphalmum günerii Bitkisinin A 549 ve Hep G2 Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkileri

İsmail Çelik, Alim Hüseyin Dokumacı*, Abdüssamed Akşit,

Perihan Gürbüz**, Mükerrem Betül Yerer-Aycan*

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji A.B.D*, Farmakognozi A.B.D ** 38039 Kayseri Türkiye.

E-mail: eczbetul@yahoo.com

Giriş / Amaç

A 549 (insan akciğer kanser hücresi) ve  Hep G2 ( insan karaciğer kanser hücresi) hücreleri üzerine Crystaphalmum günerii bitki ekstresinin sitotoksik etkisi araştırıldı.

Materyal/ Metot

SRB deneyi

A 549  ve   Hep G2 hücreleri ATCC den satın alındı. Hep G2 ve A549 hücreleri sırasıyla F12K- Kaighn Medium ve DMEM - Dulbecco's Modified Eagle Medium besi yerlerinde çoğaltıldı. Her iki besi yerine de fetal sığır serumu (FBS) , 100 U/ml penisilin ve 100 mg/ml streptomisin eklendi. Hücreler flaskda yaklaşık %80 doluluğa ulaştığında sayılarak 96 lık platelere ekildi. Yapışan hücrelere C. günerii ekstresinden 5,10,50,100,250 µg/ml konsantrasyonda uygulandı ve 37 0C , % 5 COortam şartlarında 24 saat inkübe edildi. SRB metoduyla kontrole göre % canlılık hesaplandı.

Xcelligence (Real-Time Cell Analyzer) analizi

Xcelligence hücre indeksini akım esasına göre hesaplayan ve gerçek zamanlı ölçüm yapan cihazdır. Hücreler 96 lık altın plate e ekildikten 24 saat sonra ilaç uygulaması yapıldı ve  C. gunerii ekstresi 5,10,50,100,250 µg/ml konsantrasyonda uygulandı , ekstrelerin hücre indeksine etkisi gerçek zamanlı ölçüldü.

Bulgular

SRB deneyi

Yüksek doz C. günerii ekstresi A 549 hücrelerinde % 25 civarında azaltmıştır.  Hep G2 hücrelerinde ise canlılık kontrole göre değişmemiştir.

Xcelligence sonuçları ;

Metin Kutusu: Hep G2 hücreleri

Metin Kutusu: A 549 hücreleri

Kontrol         5 µg/ml          10 µg/ml            50 µg/ml            100 µg/ml           250 µg/ml

Tartışma ve Sonuç

C. gunerii yüksek dozu hücre canlılığını belirgin derecede etkilememiştir. Yüksek doz C. günerii ekstresinin xcelligence verileri mekanizmasının araştırılmaya değer olduğunu göstermiştir.