Implementation of a phantom based on ultrasonic Doppler for simulation of blood flow Kan akiş benzetimi için ultrasonik Doppler tabanli bir fantomun gerçeklenmesi


Creative Commons License

ÖZDEMİR U. , TOKMAKÇI M. , Erdoǧan N.

2010 15th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT2010, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2010 identifier

Abstract

Doppler ultrasonography is an evaluation method which gives information about blood flow velocity and vessel diameters and can be applied without disturbing patients. In this paper, a general purpose blood flow phantom based on ultrasonic doppler measurements is designed to help early and correct diagnosis of vessel diseases. Doppler signals obtained from our phantom are analyzed using signal processing techniques and compared with other studies in the literature.

Doppler ultrasonografi, hastaları rahatsız ve tedirgin etmeksizin, kardiyak hastalıkları değerlendirme metodu olarak kan akış hızı ve damar çapları hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada, damar hastalıklarının erken ve doğru tanısına yardımcı olmak için ultrasonik doppler ölçümlerine dayalı tasarlanan ve gerçeklenen genel amaçlı bir kan dolaşım sistemi benzetim düzeneği (fantom) tanımlanmaktadır. Gerçeklenen fantom düzeneğinden elde edilen Doppler işaretleri, işaret işleme teknikleri aracılığıyla analiz edilmiş ve analiz verileri literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmıştır.