Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Dersi Tasarımında Öğrenci Özellikleri


KARAKUZU M., Karaman S.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.7, pp.81-90, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

Through the widespread usage of Internet, distance education which became popular by reviving has begun to attract the attention of the specialists in the related field of study and it was considered to be an alternative solution to the problems which cannot be overwhelmed by traditional education. Asynchronous distance education is more preferable than the other, since it is low cost, easy to broadcast and easily accessible. Distance Education on the Internet occurs mostly in the form of web based distance education. Although web designing tools have developed great deal and it is used easily by web designers, its pedagogical aspect is a great challenge for solely a web designer to overwhelm as it is a distinctive field of study in designing the content of the course to be delivered. Therefore web designing specialists and instructional designers should study cooperatively or an instructor who is also good both at instructional designing and web designing should carry out the issue. In this study, student characteristics (which distance learners should have) and suggestions regarding these characteristics when designing web based distance education course and points to be taken into account have been mentioned.

KEYWORDS : Instructional design, Internet, Education, Distance Education, Web 

ÖZET

Internet’in yaygın kullanımıyla yeniden canlanarak gündeme gelen Uzaktan Eğitim, ilgili çevrelerin ilgisini tekrar üzerine çekmeye başlamış, özellikle de geleneksel eğitim yoluyla aşılamayan sorunlara bir çözüm alternatifi olarak öngörülmeye başlanmıştır. Daha düşük maliyetli ve kolay yayımlanabilir ve kolay ulaşılabilmesi açısından asenkron uzaktan eğitim yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Internet üzerinden asenkron uzaktan eğitim de çoğunlukla web tabanlı uzaktan eğitim biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Web tasarım araçlarının günden güne gelişmiş olması ve tasarımcıların kolayca kullanabileceği duruma gelmiş olmasına karşın web tabanlı uzaktan eğitim şeklinde verilecek dersin tasarlanmasında çok önemli ve vazgeçilmez bir yer tutan eğitsel yönü ayrı bir uzmanlık alanı konusu olduğu için bir web tasarımcısının tek başına üstesinden gelmesi olanaksızdır. Bu nedenle web tabanlı ders, içerisinde web tasarım uzmanları, öğretim tasarım uzmanı, alan uzmanları ve teknik uzmanların yer aldığı koordineli bir grup tarafından gerçekleştirilmelidir.. Bu çalışmamızda web tabanlı uzaktan eğitim dersi tasarlarken, söz konusu dersi alacak olan hedef kitlede (öğrenciler ya da katılımcılar olarak adlandırılabilir) bulunmasını öngördüğümüz tasarım sürecinde bu kitleye ait dikkate almamız gereken bireysel özellikler ile bu özelliklere yönelik önerilere yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER : Öğretim Tasarımı, İnternet, Eğitim, Uzaktan Eğitim , Web