'Albert Camus'de Felsefi İntihar ve Başkaldırı'


Creative Commons License

Topakkaya A.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.136-142

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.136-142

Özet


Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle ikinci dünya savaşının da etkisiyle dünyada büyük değişimler meydana gelmiştir. Günümüze kadar olan bu süreçte, savaşlar ve teknolojik gelişmelerin zorunlu bir sonucu olarak insanların yaşam şartlarında ve kavramlara bakış açılarında farklılaşmaya neden olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde ortaya çıkan Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) felsefesi, içinde bulunduğu durum nedeniyle bunalımlı bir felsefi akım olmuştur. Varoluşçuluk felsefesinde; insan varoluşu temelde olmak üzere, özgürlük, dünyaya fırlatılmışlık, sorumluluk, absürd (saçma), intihar gibi konular hâkim olmuştur. Bu konular üzerine yoğunlaşmış filozoflardan biri ise, şüphesiz Albert Camus’dür. 

Camus; yaşamın, yaşanmaya değer olup olmadığı konusunda yargıya varmanın, felsefenin temel problemine cevap vermek olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, önemli bir felsefi problem varsa, o da intihardır, demiştir. Hayatın her alanında karşımıza çıkan absürd (saçma) kavramının üzerinde duran filozof, saçmayla karşılaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan intihar ve felsefi intihar konularına değinmiş ve bu konulara farklı yorumlar getirmiştir. Bu bağlamda, üçüncü bir yol olarak da başkaldırı kavramını gündeme getirmektedir. Başkaldırı kavramının, insan yaşamının önemini vurgulamak ve saçma kavramına direnmek anlamında oldukça önemli olduğu aşikardır. 


Anahtar Kelimler: Albert Camus, Varoluşçuluk, Felsefi İntihar, Başkaldırı.


 

After the second half of the twentieth century, great changes took place in the world, especially due to the influence of the second world war. In this process of daily life, wars and technological developments have led to differentiation in terms of people's living conditions and concepts as a necessary consequence. Therefore, the philosophy of Existentialism, which emerged in this period, became a depressive philosophical current due to the situation it is in. In the philosophy of existentialism; human existence has been mainly dominant, such as freedom, throwing into the world, responsibility, absurd, suicide. One of the philosophers who focus on these issues is Albert Camus.


Camus; emphasizing that having a judgment on whether life is worth living is the answer to the basic problem of philosophy. In this context, if there is a significant philosophical problem, it is also a suicide. The philosopher emphasized the concept of absurd in every field of life, touching on the suicidal and philosophical suicidal issues that arise as the result of confrontation with bullshit, and made different interpretations on these topics. In this context, as a third way, the concept of revolt is on the agenda. It is obvious that the concept of rebellion is very important in order to emphasize the importance of human life and to resist the concept of absurdity.


Key Words: Albert Camus, Existentialism, Philosophical Suicide, Rebellion.