A Conceptual Research On The Evaluatıon Of Ruraltourısm And Organıc Farm Potentıal In Gazıantep


Creative Commons License

Sürme M., Özdemir M., Akmaz A., Çelik R.

Journal of Academic Social Science Studies, vol.2018, no.73, pp.409-416, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2018 Issue: 73
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.9761/jasss7950
  • Journal Name: Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.409-416
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Factors such as the intense working conditions of people, the desire to move away from the concrete city life, the desire to reduce the pressure created by external fac-tors such as noise, and the attractiveness of the nature, lead people to the calm places in the nature where they can relax. However, organic agricultural products need to be consumed in terms of people's health. In addition, organic agriculture has many positive effects in the region. In addition to organic agriculture, there are environmental, social, economic and organizational / institutional benefits in the region. Today, tourism has gone beyond sea, sun and sand. Turkey is one of the leading sectors of the economy is unavoidable to uncover new benefits of organic farming, which combines with tourism. This study focuses on the evaluation of rural tourism and organic farming potential in Gaziantep. In addition, the idea that the local people of Gaziantep will provide more economic benefits than tourism and organic agriculture is included. At the same time, it has been concluded that Gaziantep is able to obtain more important opportunities by strengthening the places where it is weak except for the strengths in rural tourism and organic agriculture. Organic agriculture and rural tourism, the environment, the negative effects on human health can be reduced and rural tourism can be developed in Gaziantep.

İnsanların genelinde yoğun çalışma koşullarından, hayatın stresli ve koşturmacalı halinden dolayı, beton şehirlerin yaşamından uzaklaşma arzusu, bu şehirlerde oluşan gürültü ve gibi dış etkenlerin yarattığı baskıyı azaltma isteği bunun yanında doğanın insanı çekiciliği gibi faktörler, bireyleri yaşadıkları yerlerden daha sakin yerlere götürüyor. Günümüzde insanlar doğada dinlenmek ve organik ürünleri tüketmek istemektedirler. Özellikle sağlıklı bir yaşam için organik tarım ürünlerinin tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca, organik tarımın Gaziantep ve bölgesinde birçok olumlu etkisi vardır. Organik tarıma ek olarak, bölgede çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal / kurumsal faydalar vardır. Günümüzde turizm deniz, güneş ve kumun ötesine geçti. Türkiye, turizmi bir araya getiren organik tarım ülke ekonomisinin önde gelen sektörlerinden bir tanesidir. Bu çalışma, Gaziantep'teki kırsal turizm ve organik tarım potansiyelinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, Gaziantepli yerel halkın diğer sektörlerin yanında turizm ve organik tarımdan da ekonomik faydalar sağlayacağı düşüncesi yer almaktadır. Bütün bunlarla birlikte, Gaziantep ilinin kırsal turizm ve organik tarımdaki sahip olduğu güçlü yönler dışında, zayıf noktada olduğu yerleri güçlendirerek gerek ekonomik anlamda gerek tarımsal anlamda gerekse turizm anlamında daha önemli fırsatlar elde edebileceği sonucuna varılmıştır. Organik tarım ve kırsal turizm, çevreye ve insan sağlığında ortaya çıkan veya ortaya çıkabilecek olan olumsuz etkileri azaltılabilir bunun yanında Gaziantep'te kırsal turizmin gelişmesi noktasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.