Kurumsal Risk Yönetimi: Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama


Koç S., ÇELİK A.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.331-334, 2015 (Peer-Reviewed Journal)