Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama”


KILAVUZ E.

Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi., no.24, pp.15-36, 2005 (Peer-Reviewed Journal)