Ünlü Azerbaycan Bestecisi Kara Karayev


Creative Commons License

Emınova N.

ERÜ Sosiyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.231-242, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : ERÜ Sosiyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.231-242

Abstract

Müzik tarihi boyunca her dönem, müzikte yeni renklerin ortaya çıkmasına sahne olmuş, müzik sanatı sürekli gelişimini sürdürmüştür. Bu gelişimi sağlayan besteciler, yapıtlarının, sanata ve kültüre olan katkılarının daha iyi anlaşılabilmesi için yaşadıkları koşullar, hayat felsefeleri, müzik ve sanat görüşleri ele alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın konusu, aydın düşünceleriyle kendinden sonraki nesillere ışık tutmuş, besteciliği, milli müziğe bağlılığı,yenilikçiliği ve eğitimciliği ile 20. yy’ da, sadece Doğu ve Azerbaycan müziğine değil, tüm dünya müziğine katkılar sağlamış olan büyük Azeri bestecisi Kara Karayev’dir. Besteci yaşadığı zaman içerisinde çevresi, duyguları, dünya görüşü ve kişiliğinin diğer tüm özellikleriyle daha yakından tanıtılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sanat, sanatçı, Kara Karayev.