Space observations and space missions


Küçük İ.

Technical Report, pp.32-36, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.32-36
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In order to understand the subject of space observations and missions, it is necessary to briefly talk about the history of astronomy. The birth of astronomy is associated with the beginning of agricultural activities that needed to know the time of the seasons in advance, that is, to know the calendar. The calendar, on the other hand, means knowing and understanding the movements of celestial bodies, and this has been of vital importance throughout the ages. Since the beginning of history, humans have observed the sky, which led to the discovery of the periodicity of celestial events. They noticed that the sun periodically rises and sets. The moon changed its shape and the shapes were repeated. Groups of stars sometimes appear and then disappear to reappear.

Manned and unmanned missions to space are progressing at a slow but steady pace. We have a truly exciting future ahead of us. So who and who is behind all these studies on space exploration? Reaching space isn't just about launching a rocket.

Mechanical and Propulsion Engineers: Design, analyze, and manufacture all instruments and structures launched into space, from robotics to rocket engines and life support systems. They test how the equipment responds to vibrations, temperature changes, and extreme accelerations that the spacecraft will be subjected to during launch and orbit. It is responsible for the chemical rocket propulsion systems of spacecraft.

Space Educators: They fulfill the task of raising awareness about space in the public. Space educators use the deep knowledge generated in the field of space to engage students in science and technology, develop their competencies in these fields, and encourage them to pursue a future scientific or technical career.

Uzay gözlemleri ve görevleri konusunu anlayabilmek için öncelikle kısaca astronomi tarihinden bahsetmek gerekir. Astronominin doğuşu mevsimlerin zamanını önceden bilmeye, yani takvim bilgisine ihtiyaç gösteren tarım faaliyetlerinin başlamasıyla ilişkilidir. Takvim ise, gök cisimlerinin hareketlerinin bilinmesi ve anlaşılması demektir ve bu da çağlar boyunca yaşamsal önem taşımıştır. Tarihin başlangıcından beri insanlar gökyüzünü gözlemlediler ve bu da gökyüzü olaylarının periyodikliğinin keşfedilmesine yol açtı. Güneş’in periyodik olarak doğup battığını fark ettiler. Ay şeklini değiştirdi ve şekiller tekrarlandı. Yıldız grupları bazen görünüp daha sonra tekrar görünür hale gelmek için kayboldular.

Uzaya yönelik insanlı ve insansız görevler yavaş ama kararlı bir hızda ilerlemektedir. Önümüzde gerçekten heyecan verici bir gelecek var. Peki uzayın keşfine yönelik tüm bu çalışmaların arkasında kim ve kimler var? Uzaya erişmek sadece bir roket fırlatmaktan ibaret değildir.

Makine ve İtki Mühendisleri: Robotikten roket motorlarına ve yaşam destek sistemlerine kadar uzaya fırlatılan tüm aletleri ve yapıları tasarlar, analiz eder ve üretir. Ekipmanın, uzay aracının fırlatma ve yörünge sırasında maruz kalacağı titreşimlere, sıcaklık değişimlerine ve aşırı hızlanmalara nasıl tepki verdiğini test ederler. Uzay araçlarının kimyasal roket itki sistemlerinden sorumludur.

Uzay Eğitimcileri: Kamuoyunda uzay hakkında farkındalık oluşturma görevini yerine getirirler. Uzay eğitimcileri, öğrencileri bilim ve teknolojiye çekmek, bu alanlardaki yeterliliklerini geliştirmek ve onları gelecekte bilimsel veya teknik bir kariyer yapmaya teşvik etmek için uzay alanında üretilen derin bilgiyi kullanırlar.