Türk Ekonomisinin Enerji Bağımlılığı Üzerine Bir Eş-Bütünleşme Analizi


BİLGİNOĞLU M. A. , DUMRUL C.

Yaşar Üniversitesi Dergisi, vol.26, no.7, pp.4392-4414, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 7
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Yaşar Üniversitesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.4392-4414

Abstract

Energy is one of the most basic inputs for production and is identified an important determinant of social welfare. On the one hand, energy demand and consumption have been raising rapidly in the world economy, on the other hand due to shortage of oil reserve, countries dependence on energy imports has been increasing in parallel. This paper investigates the determinants of energy dependency in Turkish economy using Johansen-Juselius approach to co-integration. The analysis shows that energy density, GNP and residential energy consumption have been positive impact on the energy dependency. The main policy implication that follows from this study is to reduce energy dependency of Turkish economy, energy policy should be applied to the decrease energy density and increase energy efficiency. 
 
Üretimde kullanılan en önemli girdilerden biri olan enerji, sosyal refahın önemli bir belirleyicisi olarak görülmektedir. Dünya ekonomisinde bir yandan enerji talebi ve tüketimi hızla artarken, diğer yandan petrol rezervlerindeki azalma nedeniyle ülkelerin enerji ithalatına olan bağımlılıkları artmaktadır. Bu çalışmada Türk ekonomisinde enerji bağımlılığının belirleyicileri Johansen-Juselius eş-bütünleşme analizi kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. Analizler enerji yoğunluğunun, gayrisafi milli hâsılanın ve konutlardaki enerji tüketiminin enerji bağımlılığını pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmanın politik anlamda temel sonucu ise, Türk ekonomisinde enerji bağımlılığını azaltmak için enerji politikalarının enerji etkinliğini artırma ve enerji yoğunluğunu azaltma yönünde uygulanmasıdır.