ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE GENEL BAKIŞ


Sağıroğlu A., Meker M., KARACA İ., ÜNALMIŞ D., AYCAN K. , UNUR E.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.210-215, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.210-215

Abstract

 

Abstract

 

Postgraduate education is a part of higher education. In this study, we aimed to evaluate the status of individuals who registered for master of science, degree of philosophy (PhD), or specialty programs at Anatomy Department of Erciyes University (ERU) between the years of 1987 and 2012. The registry data were ob-tained from the archives of the Institute of Health Sci-ences as well as from Anatomy Department of ERU. There were 52 graduate students applied for master of science programs between 1987 and 2012. A total of 27 individuals completed their master programs. Sixteen students with master’s degree applied for PhD programs between the years of 1993 and 2012. A total of six students completed their PhD programs. 38 graduates of school of medicine were registered at Anatomy Department based on Medical Specialization Examination results between 1993 and 2012. Only three of the registrants, who started their specialty program as research assistants, completed their programs and two of them began to work as academicians in the Anatomy Department. A total of 36 postgraduate students completed their programs in the Anatomy Department until Janu-ary 2013. The numerical distributions of them were three specialty, six PhD, and 27 master stu-dents. There are still a total of 27 students undergoing postgraduate programs (eight PhD and 19 masters) in the Anatomy Department. Although there is no student for specialty program in the Anatomy Department due to lack of available tenure allocated by the Ministry of Health, the number of students applying for master and PhD programs has show an evident increase an increase, particularly during the recent years. Key words: Postgraduate education, Institute of Health Sciences, postgraduate, doctorate, anatom

 

Özet

 

Lisansüstü eğitim yüksek öğretimin bir parçasıdır. Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Anatomi Anabilim Dalında 1987-2012 yılları arasında yüksek lisans, dok-tora ve uzmanlık programlarına kayıt yaptıranların durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Lisansüstü kayıt bilgileri Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensti-tüsü (SBE) ve Anatomi Anabilim Dalı arşivindeki dosya-lardan alındı. 1987-2012 yılları arasında yüksek lisans öğrenimine başvuran 52 lisans mezunu vardır. Yüksek lisansını tamamlayanların sayısı ise 27 idi. 1993-2012 yılları arasında doktora öğrenimi için başvuru yapan 16 yüksek lisans mezunu vardır. Doktorasını tamamlayan öğrenci sayısı toplam altı idi. 1993-2012 yılları arasında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile Anatomi Anabilim Dalı-na kayıt yaptıran 38 Tıp Fakültesi mezunu vardır. Uz-manlık öğrenimine başlayan araştırma görevlileri ara-sında sadece üçü uzmanlık eğitim süresini tamamlamış olup, bunlardan ikisi Anatomi Anabilim Dalında akade-misyen olarak görev yapmaktadır. Ocak 2013 tarihine kadar Anatomi Anabilim Dalında toplam 36 lisansüstü mezun programlarını tamamladı. Bunların sayısal dağı-lımı üç Anatomi Uzmanı, altı Anatomi Doktorası, 27 Anatomi Yüksek Lisansı şeklindedir. Anabilim Dalında halen sekizi Doktora ve 19’u Yüksek Lisans olmak üzere 27 lisansüstü öğrencisi mevcuttur. Sağlık Bakanlığının kadro vermemesinden dolayı Anatomi Anabilim Dalın-da uzmanlık öğrencisi bulunmaz iken, yüksek lisans ve doktora programına başvuran öğrencilerin sayısında son yıllarda belirgin bir artış gözlendi.