Türkçe "gitmek-gelmek" ve Japonca "iku-kuru" Eylemlerinin Bilişsel Açıdan Karşılaştırılması - Türkçe Anadili Konuşucularına Yönelik Öğretimi Üzerine


Atay A.

Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar, Özbek A.,Özşen T.,Kawamoto K., Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.235-246, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Paradigma Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Sayfa Sayıları: ss.235-246
  • Editörler: Özbek A.,Özşen T.,Kawamoto K., Editör

Özet

(Türkçe “gitmek”-“gelmek” ve Japonca “iku”-“kuru” Eylemlerinin Bilişsel Açıdan Karşılaştırılması 㸫  Türkçe Anadil Konuşucularına Yönelik Öğretimi Üzerine) 

Öz

Japonca “iku-kuru” Türkçede “gitmek-gelmek” eylemlerine karşılık gelmektedir. Gerçekte bunların kullanımları arasında biraz farklılık bulunmakta ve öğreniciler anadilinden hareketle kolayca hata yapabilmektedirler. Örneğin, Japoncada benim karşıdaki kişinin bulunduğu yere hareket etmem “iku” ile, karşıdaki kişinin benim tarafıma doğru hareket etmesi “kuru” ile ifade edilmektedir. Bu her iki hareket de Türkçede “gelmek” eylemi ile de ifade edilebilmektedir. Araştırmanın Amacı, Türkçe ve Japonca hareket eylemlerinden “gitmek”-“gelmek”/ “iku”-“kuru” eylemlerini bilişsel açıdan karşılaştırarak, bunların kullanım farklılıklarını belirleyerek bu farklılıkların, temel Japonca ders kitaplarında “iku-kuru” örneklerine yansıtılıp yansıtılmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca yeterince yansıtılmadığının anlaşılması durumunda örneklere ilişkin öneride bulunulacaktır. 

 Anahtar Sözcükler: Japonca, Türkçe, bakış açısı, iku, kuru,