Fizyoloji Laboratuvar


Creative Commons License

Çoksevim B.

Erü Tıp, Kayseri, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Erü Tıp
  • Basıldığı Şehir: Kayseri

Özet

Giriş:


Temel Tıp Bilimleri Dönem I ve Dönem II Fizyoloji Dersi uygulamalarını kapsayan ve genel laboratuvar disiplinin ve teorik uygulamaları içeren sorumluluğumun Kaslar, Dolaşım ve Duyu Fizyolojisi kapsayan bölümler ile diğer bölümleri de içeren önemli bilgileri barındıran bir kitap olarak hazırlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 

DÖNEM I______________________________________________________________________

I. HÜCRE BİLİMLERİ II DERS KURULU ................................................................................. 1

 

DENEY 1: AKSİYON POTANSİYELİ 1

1. Temel bilgiler .................................................................................................................................. 1

a. Refrakter Dönem: .................................................................................................................................... 2

2. Amaç: .............................................................................................................................................. 2

3. Deneyin materyali: ......................................................................................................................... 2

4. Deneyin yapılışı: ............................................................................................................................. 3

a. Sinir-Bacak ve Sinir-Kas Preparatının Hazırlanması .............................................................................3

b. Sinir Preparatının Sinir Banyosuna Yerleştirilmesi .............................................................................. 5

c. Elektrotların Yerleştirilmesi:................................................................................................................... 6

d. Aksiyon Potansiyeli Kayıtlarının Alınması: ........................................................................................... 6

5. Sonuç: .............................................................................................................................................7

DÖNEM II_______________________________________________________________

I. DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU  ....................................................................................9

DENEY 1 ........................................................................................................................................9

A: ÇİZGİLİ KAS 9

1. Temel bilgiler ................................................................................................................................. 9

2. Amaç: ............................................................................................................................................. 9

3. Deneyin materyali: ....................................................................................................................... 10

4. Deneyin yapılışı: ........................................................................................................................... 10

a. Sinir-Bacak ve Sinir-Kas Preparatının Hazırlanması ........................................................................... 10

b. MP30 sisteminin hazırlanması: ............................................................................................................. 12

c. Eşik uyaran değerinin bulunması:......................................................................................................... 13

d. Sumasyon (birikme): .............................................................................................................................. 13

e. Sarsı eğrisinin yazdırılması: ................................................................................................................... 13

f. Kas yorgunluğu: ...................................................................................................................................... 14

5. Sonuç: ........................................................................................................................................... 14

B: ELEKTROMİYOGRAM (EMG) 17

1. Temel Bilgiler: .............................................................................................................................. 17

2. Deneyin Amacı: ............................................................................................................................ 17

3. Kullanılacak cihaz ve sistemler: .................................................................................................. 17

4. Deneyin Yapılışı ........................................................................................................................... 18

a. El dinamometresinin hazırlanması: ...................................................................................................... 18

b. MP30 Sisteminin hazırlanması: ............................................................................................................. 19

5. Sonuç: ........................................................................................................................................... 19

DENEY 2 ..................................................................................................................................... 20

  DÜZ KAS 20

1. Temel Bilgi: .................................................................................................................................. 20

2. Amaç: ........................................................................................................................................... 20

3. Kulanılacak cihaz ve solüsyonlar:.............................................................................................. 20

4. Deneyin Yapılışı: .......................................................................................................................... 21

a. Düz Kas Preparatının Hazırlanışı: ......................................................................................................... 21

b. Kuvvet Transduserinin Kalibrasyonu: .................................................................................................. 21

c. Düz kas preparatının organ banyosuna yerleştirilmesi: .................................................................... 22

d. MP30 sisteminin ayarlanması: .............................................................................................................. 22

e. Banyo ısısının etkisi: .............................................................................................................................. 22