De Lege Lata and De Lege Ferenda Thoughts on Product Liability in Turkey


Creative Commons License

Kalkan A.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, no.39, pp.45-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-82
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Product Liability is a type of strict liability that gives right to claim compensation for damages caused by defected products. This type of strict liability is caused because of producing defected products. Defected product is not fulfilling the rightful safety expectations of user or consumer. Using or consuming defected products can cause death, injury and/or harm to other goods. Increasing defected products caused by mass production exposes the importance of product liability. Product liability regulated in Turkey for the first time in 2003 in the Code No. 4077 on Protection of Customer Code with amendment. With this amendment, consumers have the right to claim damages caused by defected products. However, the Code No. 4077 on the Protection of Consumer Code has been repealed by the Code No. 6502 Protection of Customer Code. The legislator, desires to regulate product liability in another code, did not include product liability in Code No: 6502 Protection of Customer Code. For these reasons, De Lege Lata Information and De Lege Ferenda Thoughts on Product Liability in Turkey is addressed in our study

  1. Ürün sorumluluğu, hatalı ürünlerin neden olduğu zararlardan dolayı tazminat isteme hakkı tanıyan bir kusursuz sorumluluk türüdür. Bu sorumluluk türünün ortaya çıkmasında, hatalı bir ürünün üretilmesi yatar. Hatalı ürün, ürünü kullanan veya tüketen kişinin haklı güvenlik beklentisini karşılamayan üründür. Böyle bir ürünü kullanan veya tüketen; ölüm, yaralanma ve/veya diğer mallarında zararlarla karşılaşabilir. İşte günümüzde seri üretiminin de etkisiyle hatalı ürünler piyasada gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla ürün sorumluluğu her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Türkiye’de ürün sorumluluğu ilk kez 2003 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda (4077 sayılı eTKHK’da) yapılan değişiklikle mevzuatta yerini aldı. Zira ilgili değişiklikle tüketicilere hatalı ürünlerin vermiş olduğu zararlar sebebiyle tazminat isteme hakkı tanındı. Fakat 2014 yılında 4077 sayılı eTKHK, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (6502 sayılı TKHK’nın) yürürlüğe girmesiyle mülga oldu. Ürün sorumluluğunu özel bir kanunla düzenlemek isteyen kanun koyucu, 6502 sayılı TKHK’da ürün sorumluluğuna yer vermedi. Böylece ülkemizde ürün sorumluluğuna ilişkin kanuni düzenleme ortadan kalktı.