KAYSERİ’DE DOLARİZASYON OLGUSU


Şentürk Ulucak Z. , Büyükkantarcı Tolgay S.

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.69-83

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69-83

Abstract

Enflasyonun sürekli yüksek bir seviyede olduğu ekonomilerde, ulusal paralarının değerinin

düşmesinden kaynaklı olarak, bireylerin satın alma güçleri azalmakta ve ellerinde bulunan nakit

varlıklarını başka alanlarda değerlendirmektedirler. Özellikle yabancı para bu anlamda ulusal paranın

yerine geçen en basit varlık olmaktadır.

Kişilerin ulusal paralarını yabancı para cinsine çevirerek mevduat sahibi olmalarının altında

yatan pek çok sebep vardır. Bunlar sosyolojik, psikolojik veya ekonomik etkiler olabilir. Gelişmiş

bir sanayiye sahip olan Kayseri gibi şehirlerde ulusal paranın ikame edilebilmesi, döviz kuru politikalarının

esnek olması ile birlikte döviz mevduat hesaplarının çoğalmasına ve döviz ile yapılan

işlemlerin serbestleşmesine neden olmaktadır. Türkiye gibi yüksek enflasyon deneyimine sahip

olan ülkelerde para ikamesi genelde ABD doları üzerinden gerçekleşmekte ve buna da kısaca Dolarizasyon

denmektedir.

Çalışmanın hazırlanmasındaki amaç belirlenmiş zaman diliminde Kayseri’de yaşayan bireylerin

mevduatlarını nasıl değerlendirdiklerinin tespit edilmesi ve araştırma yapılan dönemlerde yaşanmış

olan krizlerin, ulusal parayı değerlendirme yöntemlerinde para ikamesi yönteminin seçilerek

dolarizasyonun ne derece kullanılmış olduğunun tespit edilmesidir. Bu çalışmada Kayseri’de yaşayan

bireylerin yabancı para ikamesine sebep olan ekonomik etkilerin enflasyon ile ilişkisine bakarak

1988-2012 yılları arasındaki dönem, korelasyon analizi ile incelenecektir. Kayseri iline yönelik

daha önce yapılmış böyle bir çalışmaya rastlanılmaması önem arz etmektedir.