AKADEMİSYENLERİN OTOMOBİL SATIN ALIM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Creative Commons License

Ruhlusaraç M., Nakip M.

Journal of International Scientific Research, vol.1, no.1, pp.100-111, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.21733/ibad.45
  • Journal Name: Journal of International Scientific Research
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, ERIHPlus, Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.100-111
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Otomobil insanların günlük ulaşımını sağlaması yanında, dinlenme, eğlenme, gezi gibi maddi

ihtiyaçlarını ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Akademisyenler ise toplumun fikirlerini

merak edip ilgiyle takip ederek rol model aldıkları bir kesimini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu

çalışma, akademisyenlerin demografik yapıları ile vazgeçilmez bir ürün olan otomobillerin satın

alım ve kullanımları arasında ilişkinin varlığını araştırmayı konu edinmiştir. Akademisyenler

hazırlanan anketteki sorularda demografik özelliklerine göre yaş, cinsiyet, gelir seviyesine göre ve

psikolojik faktörlerden de kişilik ve öğrenmeye bağlı özelliklerine göre incelenmiştir. Araştırma

farklı sosyal ve sayısal alanlarda fakültelerde görev yapan 135 akademisyene 2 sayfadan oluşan

anketi uygulamak suretiyle yapılmıştır. Uygulanan anketlerin verileri SPSS paket programına

girilerek birtakım hipotezlere ayırma analizi yapılmış ve Wilks' Lambda testi kontrolü yapılmıştır.

Sonuç olarak, %5 anlamlılık düzeyinde, akademisyenlerin cinsiyetleri ile aylık gelirleri itibariyle

çekici buldukları otomobil markası tercihleri arasında fark olduğu ve aylık gelirleri ile yaşları

itibariyle otomobil satın alım sıklıkları arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda otomobil

satın alım tercihlerini etkileyen demografik faktörlerden aylık gelir çok etkili, yaş ve cinsiyet ise

diğer etkili etmenler arasında yer almıştır.