Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Protective effect of edaravone on cisplatin-induced injury in rat ovary

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.306, no.5, pp.1673-1678, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Thymoquinone attenuates doxorubicin-cardiotoxicity in rats

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.35, no.1, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Protective effect of Vaccinium myrtillus on ischemia- reperfusion injury in rat ovary

TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.57, no.6, pp.836-841, 2018 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Filiform papillae do not have taste buds

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.78, pp.7, 2012 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ETİLEN GLİKOLÜN MİDE ÜZERİNE ETKİSİ: HİSTOLOJİK

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.111-116, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of Ovariectomy Effects of Ghrelin Expression in Female Rat Stomach

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), vol.7, no.1, pp.22-31, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sıçan jejunum mukozal mast hücrelerinin ph 2,5' ta boyanmasına fiksasyonun etkisi.

Erciyes University Journal of Health Sciences, vol.10, no.1, pp.43-49, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Tüberküloz perikarditin mikroskobik yapısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.66-69, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Gömük ve sürmüş dişlerde yaşlanmanın sement üzerindeki bazı etkileri

The Journal of The Dental Faculty of Atatürk University, vol.7, no.2, pp.33-37, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Deneysel diabetes mellitusda böbreklerin ince yapısı ve selenyumun düzeltici etkileri.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.4, pp.255-259, 1995 (Scopus) Sustainable Development

Cisplatin ototoxicity:Light microscobic study.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.23, no.1, pp.37-41, 1995 (Scopus)

The ultrastructure oh healthy and periodontally diseased gums.

Turkish Journal of Medical Research, vol.13, no.3, pp.90-93, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Sıçan dilinin karbonik anhidraz enzim aktivitesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergsi, vol.2, no.2, pp.135-140, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlıklı ve periodontal hastalıklı diş etlerinin histokimyasal ve histopatolojik kyaslı incelenmesi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.70-74, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Deneysel diabetes mellitus'da böbrek histolojisi ve selenyum ile E vitamininin yarattığı düzeltici etkiler.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.25, no.3, pp.593-601, 1993 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Fötüs, yeni doğmuş ve erişkin farede midenin histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.25, no.2, pp.203-214, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Erişkin fare ve kedide dil filiform papillalarının histolojik kıyaslı incelenmesi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.24, no.3, pp.589-596, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Fötüs, yeni doğmuş ve erşkin farede özofagusun histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.24, no.2, pp.489-499, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Muscular Dystrophy'nin ultrastrüktürü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.24, no.2, pp.351-362, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Erişkin farede makrofajlar ile Kupffer hücrelerinin trypan blue vital boyama yöntemiyle gösterilmesi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.23, no.4, pp.297-305, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Sinir hücreleri ve fibrillerinin metakromatik boyanma yömtemleri

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.23, no.2, pp.391-396, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sisplatin-induklenmis Sıcanların Epididimis Dokusunun Degerlendirilmesi

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 20 - 23 July 2020

Paklitaksel Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Kurkuminin Etkisi

EURO ASIA 7th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIEDSCIENCES, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020

Evaluation of Epididymitis Tissue of Cisplatin-Induced Rats

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020)., Nevşehir, Turkey, 20 - 24 July 2020

Metotreksat-kaynaklı Akciger Hasarında B12 vitamini etkisinin degerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP MATEMATIK-MÜHENDISLIK-FEN VE SAGLIK BILIMLERI KONGRESI, 3 - 05 April 2020

Metotreksat Kaynaklı Akciğer Hasarında B12 Vitamininin Etkisinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 3 - 05 April 2020, pp.12

THE EFFECT OF ERYTHROPOIETIN AND UMBILICAL CORD MEDIATED MESENCHYMAL STEM CELLS ON NERVE REGENERATION IN RATS WITH SCIATIC NERVE INJURY

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.1, no.1, pp.253-255 Creative Commons License

Effect of chloroquine in hypoxia-inducedbowel damage

20. National Anatomy Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13

ASETAMİNOFEN İLE SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AKUT KARACİĞER HASARINA UMBLİKAL KORDDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE ERİTROPOİETİNİN ETKİSİ

MAS 6th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 12 - 14 July 2019, vol.0, no.0, pp.42-67 Creative Commons License

Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Üzerine Klorokuin’in Etkisi

6th INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON ACADEMİC STUDIES IN HEALTH AND SPORT SCIENCES, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, pp.78-79

Effects of Bee Bread on Apoptosis in Hypothalamus in Obese Rats

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Turkey, 29 June - 01 July 2018, vol.107, pp.30 identifier

Protective Effect of Origanum Majorana Against Nephrotoxicity Induced by Gentamicin

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.457

Protective Effect of Caffeic Acid Phenetyl Ester Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.456

Sıçan Ovaryumundaki İskemi Reperfüzyon Hasarında Yaban Mersininin Koruyucu Etkisi

14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.616

Farklı varikosel dereceli erkekler arasında sperm DNA hasarının değerlendirilmesi

XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.301

DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis

First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.85

Embryo and fetus: ethical perspectives.

Second International Conference on Science and Moral Philosophy (Ethics) of Assisted Human Reproduction, Turkey, 1 - 04 February 2007, vol.14, pp.98-101

Books & Book Chapters

Temel Histoloji

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Plasenta ve Fetal Zarlar

in: Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-528, 2016

Plasenta ve Fetal Zarlar

in: Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-528, 2016

Plasenta ve Fetal Zarlar

in: Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Yıldırım M, Okar İ, Dalçık H., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.129-166, 2002

Mitokondriyon & Mitokondriyal DNA Patolojileri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ofset Tesisleri, Erzurum, 2000