Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1996 - 2002
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1992 - 1995
Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Botanik, Türkiye 1988 - 1992

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, International Herbarium Tecniques Course, Royal Botanic Gardens KEW, 2006
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğiticilerin Eğitimi Programı, Erciyes Ünv., 2005

Yaptığı Tezler

Doktora, Erciyes Dağı (Kayseri) Florası., Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2002
Yüksek Lisans, Kayseri İli Ev Tozlarında Polen, Mantar Sporu ve Diğer Alerjenik Materyallerin Araştırılması. , Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1994

Araştırma Alanları

Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Anatomisi, Bitki Coğrafyası, Bitki Histolojisi ve Sitolojisi, Sistematik Botanik, Çevre Biyolojisi, Bitki Çeşitliliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Bitki Moleküler Genetiği

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2010 - 2016
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Biyoloji, 2002 - 2010
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Biyoloji, 1993 - 2002

Mesleki Deneyim

Merkez Müdürü, Erciyes Üniversitesi, Botanik Bahçesi Uygulama Ve Arş. Merkz., 2017 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Botanikte Preparasyon Teknikleri, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Lisans, 2012 - 2013
Bitirme tezi, Lisans, 2012 - 2013
Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2012 - 2013
Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Lisans, 2012 - 2013
Palinolojide Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
Tez danışmanlığı, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
Bitki Taksonomisinde Özel Konular, Doktora, 2012 - 2013
Palinoloji, Lisans, 2012 - 2013
Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab., Lisans, 2012 - 2013
Tez danışmanlığı, Doktora, 2012 - 2013
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Lab., Lisans, 2012 - 2013
Vejetasyon, Lisans, 2012 - 2013
Botanik, Lisans, 2012 - 2013
Palinoloji, Lisans, 2011 - 2012
Bitirme Tezi, Lisans, 2011 - 2012
Tohumlu bitkiler sist. Lab., Lisans, 2010 - 2011
Palinolojide Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Uzmanlık Alan Dersi, Lisans, 2011 - 2012
Botanikte preparasyon teknikleri, Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Tohumsuz Bitkiler Sist. Lab., Lisans, 2011 - 2012
Bitirme Tezi, Lisans, 2010 - 2011
Uzmanlık alan dersi, Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Vejetasyon, Lisans, 2010 - 2011
Tohumlu Bitk. sist., Lisans, 2010 - 2011
Tohumsuz Bitkiler Sist., Lisans, 2011 - 2012
Tez Çalışması, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Palinoloji, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009
Uzmanlık alan dersi, Yüksek Lisans, 2008 - 2009, 2007 - 2008, 2006 - 2007, 2009 - 2010
Uzmanlık alan dersi, Yüksek Lisans, 2009 - 2010
Tohumlu bitkiler sist., Lisans, 2007 - 2008, 2009 - 2010
Tohumsuz bitkiler sist., Lisans, 2009 - 2010, 2006 - 2007, 2008 - 2009, 2007 - 2008, 2010 - 2011
Tohumsuz bitkiler sist. Lab., Lisans, 2006 - 2007, 2010 - 2011, 2009 - 2010, 2008 - 2009, 2007 - 2008
Tohumlu Bitkiler sist., Lisans, 2009 - 2010
Botanikte preparasyon teknikleri, Yüksek Lisans, 2007 - 2008, 2006 - 2007, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bitirme tezi II, Lisans, 2009 - 2010
Bitirme tezi, Lisans, 2007 - 2008, 2006 - 2007, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Palinolojide araştırma yöntemleri, Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Tez çalışması, Yüksek Lisans, 2009 - 2010, 2008 - 2009, 2007 - 2008, 2006 - 2007
Vejetasyon, Lisans, 2009 - 2010, 2008 - 2009
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Lab. II, Lisans, 2008 - 2009
Palinolojide Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi II, Lisans, 2008 - 2009
Süs Bitkileri, Lisans, 2006 - 2007, 2007 - 2008
Öğretmenlik Uygulaması, Yüksek Lisans, 2007 - 2008
Bitirme tezi, Lisans, 2007 - 2008, 2006 - 2007, 2008 - 2009
Vejetasyon, Lisans, 2007 - 2008
Genetik Lab., Lisans, 2007 - 2008
Farmasötik Botanik Lab., Lisans, 2006 - 2007
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2006 - 2007
Vejetasyon, Lisans, 2006 - 2007
Farmasötik Botanik, Lisans, 2006 - 2007
Öğretmenlik Uygulaması, Yüksek Lisans, 2006 - 2007
Hidrobiyoloji, Lisans, 2006 - 2007
Türkiye Vejetasyonu, Yüksek Lisans, 2006 - 2007
Nektarlı Bitkiler, Ön Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

VURAL C., Türkiye’de Yayılış Gösteren Echinops spinosissimus Turra Türünün Nuklear DNA (ITS) Dizileri Kullanılarak Genetik varyasyonlarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans, G.Güçlü(Öğrenci), Devam Ediyor
VURAL C., Türkiye Cyperus L. Cinsinin Taksonomik ve Moleküler Revizyonu, Doktora, H.Şapcı(Öğrenci), 2016
VURAL C., Türkiye Echınops L. (Asteraceae) Cinsi Olıgolepis Seksiyonu Toplam Dna Miktarlarının Belirlenmesi Ve Its Primerlerinin Optimizasyonu, Yüksek Lisans, H.Şapçı(Öğrenci), 2012
VURAL C., Türkiye Echinops L. cinsi Ritrodes Bunge seksiyonu taksonlarının peroksidase gene polymorphism (POGP) yöntemi kullanılarak araştırılması, Yüksek Lisans, S.Kaya(Öğrenci), 2010
VURAL C., Türkiye Echınops L. (Asteraceae) Cinsi Ritrodes Seksiyonuna Ait Taksonların Cpdna Sekans Analızi İle İncelenmesi, Yüksek Lisans, L.Kırım(Öğrenci), 2010
VURAL C., Türkiye Echinops L. taksonlarının polen morfolojisi, Yüksek Lisans, E.Aşık(Öğrenci), 2010
VURAL C., Adını Erciyes Dağı'ndan Alan Bitki Taksonlarının Polen Morfolojisi, Yüksek Lisans, Z.Karaca(Öğrenci), 2009
VURAL C., Erciyes Dağı'na özgü Veronica pusilla Kotschy & Boiss. var. erciyasdaği M.A. Fisch (Scrophulariaceae) taksonunun morfolojik, anatomik, ekolojik özelliklerinin araştırılması, Yüksek Lisans, F.Beştepe(Öğrenci), 2006

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, 2015 Nisan Dönemi Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Ekim, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jüri, Erciyes Ünv., Eylül, 2016
Tez Savunma (Doktora), Doktora tez savunma, Niğde Ünv., Haziran, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jüri, ERÜ, Nisan, 2015
Tez Savunma (Doktora), Tez savunma Jüri, ERÜ, Mart, 2014
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jurisi, ERÜ, Temmuz, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jürüsi, ERÜ, Mart, 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

VURAL C., TÜBİTAK Projesi, Erciyes Dağı Sultansazlığı Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Okulu-2011, 2011 - 2011
VURAL C., TÜBİTAK Projesi, Türkiye Echınops L. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu, 2007 - 2010
VURAL C., AB Destekli Diğer Projeler, ÖBANET Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları İletişim Ağı Projesi, 2008 - 2009
VURAL C., TÜBİTAK Projesi, Türkiye’ nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine Ait Proselius Bunge, Hypoglottidei DC. ve Xiphidium Bunge Seksiyonlarının Revizyonu, 2006 - 2009
BAL H., VURAL C., AKKALE B., İBİŞ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜ YEŞİL ALANLARININ KORUNMASI, BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ., 2005 - 2008
DEMİREZEN YILMAZ D., AKSOY A., VURAL C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KAYSERİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE YETİŞEN ASTRAGALUS SP (GEVEN)BİTKİSİNİN VE YETİŞTİĞİ TOPRAKLARIN SELENYUM (SE) İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ., 2004 - 2006
VURAL C., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Palas Tuzla Gölü’nde Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Tuz Çıkarımı ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması, 2004 - 2005
VURAL C., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Sultan sazlığının biyolojik çeşitliliğinin (flora) çıkarılması, 2002 - 2004

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2009 - Devam Ediyor
Üye, 2007 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

International Ecology Symposium, Kayseri, Mayıs, 2017
International congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Mayıs, 2017
23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Eylül, 2016
International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana, Mayıs, 2016
Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Eylül, 2015
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Haziran, 2014
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Eylül, 2012
XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010, Haziran, 2010
XIII. OPTIMA Meeting, 2010, Antalya, Mayıs, 2010
Important Plant area Network (IPANET) visit to Antalya- Turkey, 2009, Haziran, 2009
Important Plant Area Network (IPANET) Projekt working visit to Kayseri-Turkey., 2009, Mayıs, 2009
Important Plant area Network (IPANET) visit to Nederland, 2008, Laiden, Kasım, 2008
Important Plant area Network (IPANET) visit to İstanbul-Turkey, 2008, İstanbul, Ekim, 2008
Important Plant area Network (IPANET) visit to Kars-Turkey, 2008, Kars, Temmuz, 2008
XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008, Haziran, 2008
International Symposium 7th Plant Life South West Asia, 2007, eskişehir, Haziran, 2007
XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2006, Haziran, 2006
XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004, Haziran, 2004
1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 2003, Kayseri, Mayıs, 2003
XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 1994, Edirne, Haziran, 1994

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
TÜBİTAK Projesi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2012
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2012
Turkish Journal of Botany, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2012
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2012
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2012
Phytotaxa, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2012
Turkish Journal of Botany, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011
Botanical Journal of the Linnean Society, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2010
Ot Sistematik botanik Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2010

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Resimli Türkiye Florası Yazımı, Flora Araştırmaları Derneği, Turkey, 2009 - Devam Ediyor
Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları İletişim Ağı, OBANET, Turkey, www.obanet.net, 2008 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):51
h-indeksi (WOS):4

Burslar

TEV Yükseklisans Öğrenci Bursu, Vakıf, 1994 - Devam Ediyor

Ödüller

VURAL C., Yayın teşvik ödülü, TÜBİTAK, Ocak 2012